Działania CEMEX w związku z epidemią COViD-19

24 marca 2020

Dotyczy firmy: CEMEX Polska,

CEMEX prowadzi aktualnie pilotażowy projekt wsparcia szkół zlokalizowanych wokół zakładów w zakresie prowadzenia zdalnych zajęć lekcyjnych w okresie zamknięcia szkół. W projekt zaangażowani są również wolontariusze CEMEX.

Obecnie firma pracuje z jedną szkołą podstawową, znajdującą się w sąsiedztwie cementowni Rudniki (Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie), ale po odbyciu pilotażu, planuje wsparcie dla większej ilości szkół w społecznościach lokalnych wokół jednostek biznesowych CEMEX.

Wirtualna Klasa CEMEX – Wsparcie zdalnych metod nauczania w szkołach

Celem projektu jest stworzenie środowiska pracy zdalnej w aplikacji TEAMS dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli – projekt posłuży jako alternatywa nauczania stacjonarnego w okresie przejściowym pandemii koronawirusa,  a być może rozwiązania wypracowane dadzą przestrzeń na wykorzystanie tego narzędzia ogólnie do koordynacji współpracy między uczniami a nauczycielami w zakresie prac domowych.

Dodatkowo taka digitalizacja procesów zapewni uczniom oraz nauczycielom nowe kompetencje obsługi nowoczesnych aplikacji, które dadzą szanse dzieciom w dalszej drodze edukacyjnej w szkołach średnich, a nawet później wyższych.

Dlaczego warto?

Obecnie nauczyciele i rodzice/uczniowie korzystają z aplikacji Librus Synergia, która jest narzędziem dosyć statycznym, formą dzienniczka, gdzie rejestruje się oceny, nieobecności oraz można wysyłać wiadomości, z ograniczonymi możliwościami wysyłania w wiadomościach załączników, co jest bardzo ważnym aspektem w obecnej sytuacji, gdzie dzieci tworzą prezentacje w ppt, opracowania w Word, itd.

Ministerstwo Edukacji nie narzuca metod i daje nauczycielom dowolność doboru metod, co niestety powoduje czasem szum informacyjny i jest trudne do opanowania zarówno przez rodziców jak i dzieci. Tylko niewielu nauczycieli korzysta z takich rozwiązań jak np. Skype lub Teams. Przy obliczu takich wyzwań brakuje spójnego podejścia do stworzenia klas wirtualnych, tak żeby było to uporządkowane, a dzieci mogły nadal kontynuować program edukacyjny dla swojego rocznika. Jednocześnie firma Microsoft wyszła naprzeciw wyzwaniom szkół dając im darmowy dostęp do pakietu Office 365 – licencja A1. Materiały edukacyjne jak obsługiwać różne aplikacje są zamieszczone w Internecie, natomiast nadal brakuje jasnej rekomendacji, co z tej wielości aplikacji wybrać i mało szkół w ten temat w rzeczywistości weszło.

Co proponuje firma CEMEX w ramach wolontariatu?

 Zbudowanie wirtualnych klas dla wszystkich uczniów szkoły w Koninie w środowisku Office 365 – TEAMS

Czym jest narzędzie Teams?

 Usługa internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej: połączenia wideo, wymiany plików, sprawdzania obecności, wysyłania komunikatów do uczestników, przydzielanie zadań, itd.

Plan prac projektowych:

  1. Konfiguracja konta szkoły do Office 365 Teams
  2. Konfiguracja kont nauczycieli oraz uczniów – wysłanie informacji z Librusa jak mają to zrobić
  3. Założenie loginów oraz haseł dla wszystkich nauczycieli oraz uczniów
  4. Przeszkolenie nauczycieli z obsługi narzędzia – szkolenie w postaci webinaru + spisana instrukcja obsługi
  5. Przygotowanie instrukcji obsługi dla uczniów
  6. Uruchomienie lekcji testowych i rozszerzenie tego na kolejne klasy
  7. Nagranie filmików instruktażowych dla uczniów i nauczycieli jak obsługiwać narzędzie

Źródło: CEMEX