Działania BNP Paribas Bank Polska związane z pandemią koronawirusa

19 marca 2020

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska,

Na prośbę redakcji PRnews.pl BNP Paribas Bank Polska przesłał informację dotyczącą podejmowanych przez bank działań związanych z pandemią koronawirusa.

W oświadczeniu czytamy:

Bank jest instytucją zaufania publicznego i niezależnie od sytuacji musi na bieżąco obsługiwać klientów. Mając to na uwadze oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów oraz naszych pracowników podjęliśmy szereg kroków. Wprowadziliśmy m.in. ograniczenie w liczbie osób, które jednocześnie mogą przebywać w oddziałach banku. Na sali obsługi może przebywać maksymalnie 6 osób, pozostali klienci proszeni są o oczekiwanie na zewnątrz. W kolejce do obsługi kasowej mogą przebywać maksymalnie 4 osoby z zachowaniem odległości minimum jednego metra od siebie. W każdym oddziale jest pracownik, który zarządza kolejką i informuje o zasadach bezpieczeństwa wprowadzonych w placówce. Dodatkowo zasady te są wywieszone na drzwiach każdego oddziału. Ponieważ zamknięte zostały szkoły oraz przedszkola i część naszych pracowników musiała pozostać w domach, aby opiekować się dziećmi, wyłączyliśmy z obsługi wybrane oddziały. Klienci mogą korzystać z innych placówek banku, jednak zachęcamy ich do ograniczenia wizyt w oddziałach oraz korzystania z innych kanałów obsługi tj. bankomatów i wpłatomatów, bankowości internetowej i mobilnej, natomiast w sklepach do korzystania z płatności za pomocą kart płatniczych i Blika, zamiast gotówki. Komunikację z klientami odnośnie do podjętych działań i rekomendowanego postępowania prowadzimy na bieżąco poprzez oddziały, infolinię, stronę internetową, SMSy oraz komunikaty w mediach społecznościowych.

W placówkach i centralach banku rozmieściliśmy dozowniki ze środkami odkażającymi. Oddziały i biura banku są również regularnie dezynfekowane z wykorzystaniem specjalistycznych środków. Prowadzimy dystrybucję maseczek ochronnych i lateksowych rękawiczek – w pierwszej kolejności kierowane są one do oddziałów banku, następnie do pozostałych lokalizacji. Dodatkowo kierujemy do wszystkich lokalizacji środki odkażające do samodzielnej dezynfekcji powierzchni.

W szerokim zakresie umożliwiliśmy pracownikom zdalne wykonywanie obowiązków, jeśli jest to możliwe ze względu na charakter ich pracy. Wprowadziliśmy pracę w zespołach podzielonych (tzw. split teams), aby osoby wykonujące te same obowiązki nie pracowały w tych samych lokalizacjach. Dotyczy to nie tylko pojedynczych pracowników, ale całych zespołów, które mogą pracować w lokalizacji podstawowej, zapasowej lub zdalnie, bez opuszczania mieszkań. Zwiększyliśmy limit internetu w telefonach służbowych, aby wszyscy pracownicy, niezależnie od miejsca świadczenia pracy, nawet jeśli nie mają internetu domowego, mogli pracować łącząc się przez telefon służbowy. Pracownicy powracający z zagranicy muszą przestrzegać ogólnych zasad 14-dniowej kwarantanny, a jeśli jest to możliwe mogą pracować zdalnie.

Szkolenia wewnętrzne organizujemy w formie on-linowej. Spotkania również odbywają się zdalnie z wykorzystanie technologii. Zaplanowane wcześniej szkolenia zewnętrzne zostały odwołane, a zapisy na kolejne zostały wstrzymane.

Specjalnie powołany zespół na bieżąco monitoruje sytuację, analizując rozmaite scenariusze. Pracownicy są wyczerpująco i regularnie informowani o podejmowanych decyzjach i wdrażanych działaniach – zarówno za pomocą specjalnego newslettera, jak i bezpośrednio przez swoich przełożonych.

Źródło: prnews.pl