Rusza II edycja kampanii #OdpowiedzialnyKonsument

25 września 2020

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, wraz z partnerami społecznymi, wśród których jest m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, rozpoczyna po raz drugi kampanię informacyjną promującą postawy odpowiedzialnej konsumpcji.

– W trosce o środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo każdego z nas rozpoczynamy kampanię promującą „odpowiedzialną konsumpcję”. We współpracy z partnerami zewnętrznymi przygotowaliśmy zestaw wskazówek i propozycji działań, jakie może podjąć każdy z nas na co dzień w takich obszarach jak: zrównoważony dom, transport, zdrowie, odpowiedzialne zakupy, korzystanie z produktów finansowych oraz zrównoważone budownictwo. Zrównoważony rozwój to droga, którą uświadomić sobie musi każdy z nas. Każdy z nas ma na to realny wpływ” – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Podobnie jak w ubiegłym roku, kampania została zainaugurowana 25 września, w kolejną rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Celów Zrównoważonego Rozwoju – SDGs.

Pierwsze lata realizacji agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju wskazują, że osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju nie będzie wystarczające jeśli ograniczymy się do dotychczas podejmowanych działań – głównie na szczeblu rządowym. Do zmiany transformacyjnej konieczne będą działania oddolne – przemiana praktyk społecznych, wartości, postaw i norm kulturowych. Aby nadać tym zmianom większej dynamiki trzeba szerszego promowania postaw odpowiedzialnej konsumpcji – ta kampania ma temu służyć.

Odpowiedzialną konsumpcję na rzecz zrównoważonego rozwoju Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej promować podczas na Targach CSR w dniach 5-9 października. MFiPR zaprasza do odwiedzenia wirtualnego stoiska targowego. Na nim zaprezentowane zostaną m.in. działania dotyczące współpracy z interesariuszami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej >>

Włącz się i bądź odpowiedzialny

Przez 6 kolejnych tygodni od 12 października, MFiPR, wraz z partnerami społecznymi, będzie upowszechniać dobre praktyki zebrane w materiałach informacyjnych, poprzez aktywność w mediach społecznościowych i innych kanałach komunikacji internetowej. Kampania będzie odwoływała się do sześciu broszur i animacji nawiązujących do sześciu obszarów, w których świadomy konsument może podejmować decyzje korzystne dla środowiska, ale także dla własnego zdrowia, finansów oraz społeczności lokalnej. Te obszary to elementy codziennego życia: zakupy i konsumpcja, transport, zrównoważone życie w domu, produkty finansowe, dbałość o zdrowie oraz zrównoważone budownictwo.

Broszury i animacje zostały opracowane przez Grupę Roboczą ds. Konsumenckich działającą w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, który stanowi otwarte forum dialogu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Współautorami opracowań są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje publiczne, firmy oraz uczelnie. Rolę koordynatora grupy roboczej pełniło Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacja pozarządowa będąca partnerem kampanii.

Zaangażowanie wielu podmiotów pozwoliło na osiągnięcie wielostronnego spojrzenia na to, w jaki sposób, każdy z nas może dokonywać codziennych, choćby drobnych wyborów, które jednak mają moc, by zmieniać rzeczywistość. Przygotowanie materiałów to zaledwie początek drogi – niezwykle ważne jest, by jak najwięcej osób włączyło się we wzmacnianie trendu zrównoważonej konsumpcji. Pomocą będą opracowane broszury i animacje.

Broszury i animacje na temat zrównoważonej konsumpcji dostępne są także na stronie internetowej ministerstwa  oraz partnerów współpracujących, w tym na portalu Forum Odpowiedzialnego Biznesu tutaj >>

Źródło: MFiPR