Działamy odpowiedzialnie. II edycja kampanii Odpowiedzialny Konsument

12 października 2020

Poprawa jakości środowiska naturalnego zależy od współpracy wszystkich – instytucji, przedsiębiorstw, organizacji, ale także całego społeczeństwa. Cykl broszur „Odpowiedzialny konsument” pokazuje, jak szerokie jest pole działania dla każdego z nas. Od poniedziałku przez kolejnych 6 tygodni wraz z innymi partnerami kampanii będziemy zamieszczać wskazówki, jak poprzez codzienne wybory każdy z nas może przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.Wskazówki będą dotyczyły sześciu obszarów, które dotyczą nas wszystkich na co dzień: zakupy i konsumpcja, zdrowie, życie w domu, transport, produkty finansowe oraz zrównoważone budownictwo.

Po raz drugi wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz innymi partnerami społecznymi prowadzimy kampanię informacyjną promującą postawy odpowiedzialnej konsumpcji i działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Aby zrealizować Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz osiągnąć uzgodnione na szczeblu międzynarodowym cele środowiskowe nie będzie wystarczające wprowadzenie środków branych pod uwagę dotychczas. Do zmiany transformacyjnej konieczne będą działania obejmujące przemianę praktyk społecznych, postaw i norm kulturowych. Aby nadać zmianom większej dynamiki trzeba szerszego promowania postaw odpowiedzialnej konsumpcji – ta kampania ma temu służyć.

Broszury i animacje zostały opracowane przez Grupę Roboczą ds. Konsumenckich w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, który stanowi otwarte forum dialogu przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Współautorami opracowań są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje publiczne, firmy oraz uczelnie. Rolę koordynatora grupy roboczej pełniło Forum Odpowiedzialnego Biznesu, partner kampanii #OdpowiedzialnyKonsument.

Zaangażowanie wielu podmiotów pozwoliło na osiągnięcie wielostronnego spojrzenia na to, w jaki sposób, każdy z nas może dokonywać codziennych, choćby drobnych wyborów, które jednak mają moc, by zmieniać rzeczywistość.

Przygotowanie materiałów to zaledwie początek drogi – niezwykle ważne jest, by jak najwięcej osób włączyło się we wzmacnianie trendu zrównoważonej konsumpcji. Można to zrobić wykorzystując opracowane broszury i animacje. Dlatego zachęcamy do upowszechniania opracowanych materiałów w informacjach prasowych.

Broszury i animacje odnoszą się do 5 obszarów, w których każdy z nas może podejmować decyzje korzystne dla środowiska, ale także dla własnego zdrowia, finansów oraz społeczności lokalnej.

 

Broszury i animacje #OdpowiedzialnyKonsument dostępne są także na na stronie internetowej ministerstwa >>

Źródło: MFiPR, inf. własna