Dyskusja o prawidłowych porcjach żywieniowych w Parlamencie Europejskim

29 marca 2016

Dotyczy firmy: Nestlé Polska,

O właściwych porcjach żywieniowych dyskutowali 16 marca w Parlamencie Europejskim w Brukseli, wraz z europarlamentarzystami, naukowcy, politycy, pracownicy służby zdrowia, przedstawiciele przemysłu spożywczego i konsumenci z całej Europy, podczas zorganizowanego z inicjatywy Nestlé konwentu „Zdrowsze Porcje na rzecz Zdrowszej Diety”.

Spożywanie zbyt dużych porcji pożywienia sprzyja przejadaniu się i prowadzi do nadwagi i otyłości, zwłaszcza wśród najmłodszych, co jest problemem, z którym musi mierzyć się większość europejskich państw. Aby poprawić nawyki żywieniowe współczesnych społeczeństw, potrzeba wspólnych działań m. in. producentów żywności, polityków, dietetyków, nauczycieli, służby zdrowia i rodziców. Dlatego 16 marca na konwencie zwołanym z inicjatywy Nestlé w Parlamencie Europejskim dyskutowano o znaczeniu właściwych porcji dla zdrowia konsumentów. Powszechnie przyjmuje się, że występuje znaczący związek pomiędzy zwiększonymi porcjami pożywienia a globalnym problemem nadwagi. Najnowsze odkrycia sugerują, że zwłaszcza wśród dzieci, nadwaga jest konsekwencją wielokrotnego serwowania zbyt dużych porcji. Inne opracowania naukowe dowodzą, iż zmniejszenie wielkości porcji żywności pakowanej oraz serwowanej w restauracjach typu fast-food jest jednym z najskuteczniejszych pojedynczych działań na rzecz ograniczenia otyłości.

Intuicyjny i prostszy dobór prawidłowych porcji

Kilka lat temu firma Nestlé rozpoczęła dobrowolną Inicjatywę na rzecz Właściwych Porcji Żywieniowych (ang. Nestlé’s Portion Guidance), aby wesprzeć konsumentów i ich rodziny w lepszym dostosowaniu wielkości spożycia do potrzeb energetycznych organizmu, a przez to zapewnić im bardziej zrównoważoną dietę oraz utrzymywanie odpowiedniej wagi. W 2013 roku firma zobowiązała się, że na opakowaniach wszystkich swoich produktów żywnościowych i napojów umieści informację o właściwej porcji, w pierwszej kolejności na produktach dla dzieci i rodzin. Cel ten powinien zostać osiągnięty do końca 2016 roku.

Inicjatywa Nestlé na rzecz Właściwych Porcji Żywieniowych opiera się na prostych informacjach i działaniach pomagających konsumentom intuicyjnie dokonywać świadomych wyborów m.in. poprzez odpowiednie rozmiary i formę produktów, urządzenia obsługujące porcjowanie produktów, kalibrowane dozowniki czy informacje na opakowaniach. Inicjatywa ma na celu wypełnienie luki między zaleceniami dietetycznymi skoncentrowanymi na potrzebach energetycznych związanych z wiekiem oraz informacjami na opakowaniach produktów nt. Referencyjnej Wartości Spożycia.

Badania przeprowadzone wśród mam na całym świecie wykazały, że w ich opinii proponowane w ramach inicjatywy komunikaty o właściwej porcji na opakowaniach produktów są angażujące i łatwe do zrozumienia. Postrzegają je też jako uzupełniające i odróżniające się od tabeli odżywczych. Wiele matek uznało nawet, że informacje te warto pokazać dzieciom, żeby im zobrazować, co to jest odpowiednia porcjaprzekonuje Blanka Mellova z Nestlé.

Wspólny wysiłek wielu podmiotów jest niezbędny do poprawy nawyków konsumpcyjnych

Uczestnicy konwentu w Brukseli debatowali na temat aktualnego stanu badań naukowych i ich możliwych skutków dla zdrowia publicznego, jak również o potencjalnych działaniach, które zainteresowane strony mogłyby podjąć na rzecz zdrowszych nawyków żywieniowych konsumentów. – Badania dowodzą, że strategie zarządzania porcjami powinny stanowić część wielokierunkowych i wielosektorowych wysiłków na rzecz poprawy stanu zdrowia. Konwent Zdrowsze Porcje na rzecz Zdrowszej Diety” jest zatem pożądanym krokiem, aby to zaczęło przynosić korzyści konsumentom – powiedziała Europosłanka Anna Maria Corazza Bildt, gospodyni spotkania.