Dyrektywa single-use plastics wchodzi w życie. Czy to koniec plastikowych jednorazówek?

5 lipca 2021

3 lipca miała wejść w życie Single-Use Plastics Directive, zwana często “dyrektywą plastikową”. Jak wynika z informacji podanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w Polsce wdrożenie jej zapisów przewidywane jest na jesień tego roku.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Jej celem jest popularyzacja i wdrażanie w praktyce biznesowej koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego.

Do 3 lipca dyrektywa miała zacząć obowiązywać w całej Unii. Szacuje się, że w Polsce stanie się to najwcześniej jesienią tego roku. O opóźnieniach w implementacji zapisów dyrektywy plastikowej mówił w rozmowie z Polsat News Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

WWF Polska przygotowało zestawienie najważniejszych zmian w polskim prawodawstwie, które ma przynieść nowa ustawa:

  • ograniczenia dot. stosowania produktów takich jak kubki na napoje, wieczka oraz pojemniki na posiłki- jednorazowe z tworzyw sztucznych, poprzez wprowadzenie opłaty produktowej w wysokości maksymalnie 1 zł;
  • zakaz wprowadzania do obrotu produktów takich jak: plastikowe, jednorazowe słomki, sztućce, talerze, patyczki higieniczne, styropianowe kubki i pojemniki na żywność, łącznie 9 rodzajów produktów.
  • obowiązek wprowadzenia oznaczeń produktów takich jak tampony, podpaski, chusteczki nawilżane, wyroby tytoniowe- informujących konsumenta o tym, że produkt stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Plastik jednorazowego użytku to 70% śmieci morskich

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, 10 przedmiotów plastikowych jednorazowego użytku najczęściej spotykanych na europejskich plażach, to – obok sprzętu rybackiego – aż 70% wszystkich śmieci morskich w UE. Wpływ tych plastikowych odpadów na środowisko i nasze zdrowie ma charakter globalny i może być drastyczny. Produkty z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku częściej trafiają do naszych mórz niż produkty przeznaczone do wielokrotnego użytku.

Warto także podkreślić, że na nowych regulacjach skorzystają konsumenci. Mówiła o tym na antenie Polsat News Katarzyna Karpa-Świderek z WWF Polska

– W naszym interesie jest recykling większości produktów, gdyż koszty wywozów śmieci są coraz wyższe, a to uderza bezpośrednio nas, konsumentów – zaznaczyła Katarzyna Karpa-Świderek.

Na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym

Konkretne cele Single-Use Plastics Directive to:

  • selektywna zbiórka plastikowych butelek na poziomie 77% do 2025 roku. Zakładany jest stopniowy wzrost do 90% do 2029 roku
  • od 2025 r. butelki PET muszą w co najmniej 25% być stworzone z plastiku pochodzącego z recyklingu. Do 2030 r. ten próg ma wzrosnąć do 30%.

Unijne przepisy dotyczące produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku mają redukować ich wpływ na środowisko – w szczególności na środowisko morskie i zdrowie ludzkie. Mają one również na celu promowanie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) poprzez innowacyjne modele biznesowe, produkty i materiały zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, co w założeniu ma się również przyczynić do poprawy efektywności wewnętrznego rynku UE.

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat dyrektywy plastikowej znaleźć można na stronie Komisji Europejskiej oraz w specjalnym serwisie dostępnym tutaj >>

Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego

Celem badania „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego”, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, była charakterystyka stosunku i postaw Polaków do rozwiązań konsumenckich wspierających ochronę środowiska i gospodarkę obiegu zamkniętego. Badanie miało również na celu sprawdzenie poziomu wiedzy o postawach proekologicznych, jej wpływu na podejmowane decyzje oraz pozyskanie informacji na temat postrzegania społecznej odpowiedzialności korporacji. Było to również pierwsze tego typu badanie sprawdzające postawy Polaków wobec globalnych wyzwań określonych przez ONZ. Raport znaleźć można w bazie wiedzy tutaj >>

Z kolei o tym, jakie działania w zakresie GOZ podejmują firmy w Polsce przeczytać można w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu dostępnej tutaj >>

Źródło: naszemiasto.pl, polsatnews.pl, ec.europa.eu