CSRD a cyrkularna transformacja [webinar]

19 listopada 2023

Dotyczy firmy: Deloitte,

W ostatnich latach zachodzi zmiana podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju – idea społecznej odpowiedzialności biznesu zostaje zastąpiona przez mierzalną strategię firmy. Nowe akty prawne wprowadzają szereg wskaźników, pozwalając przedsiębiorstwom przygotować się na uczciwą transformację w kierunku obiegu zamkniętego. Więcej o przygotowaniach, korzyściach i wyzwaniach wynikających m.in. z dyrektywy CSRD w webinarze od Deloitte.

Niektóre przedsiębiorstwa podejmują już działania w obszarach ESG, jednak potrzebne są regulacje na szczeblu państwowym czy międzynarodowym w celu monitorowania podjętych inicjatyw. Ostatnio przyjęta dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), nakłada na wszystkie duże podmioty oraz średnie i małe spółki giełdowe obowiązek raportowania kwestii ESG. Ponadto, żeby zwiększyć porównywalność i mierzalność danych, informacje te będą ujawniane zgodnie z jednolitymi Europejskimi Standardami Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

Jednym z kluczowych obszarów, podlegających ujawnieniom w ramach dyrektywy CSRD są kwestie związane z transformacją przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wymóg ten zostaje wprowadzony przez standard dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym i zużycia zasobów (ESRS E5), który wprowadza obowiązek raportowania posiadanych polityk i strategii w zakresie GOZ oraz szeregu wskaźników.

O roli jaką odgrywa cyrkularna transformacja przedsiębiorstw świadczy także szereg unijnych regulacji dotyczących GOZ. Wśród nich wymienić można chociażby:

 • dyrektywę SUP (Single-Use Plastic) i jej transpozycję ustawową,
 • projekt rozporządzenia ws. opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR),
 • projekt rozporządzenia dot. ekoprojektowania produktów (ESPR),
 • projekt dyrektywy ws. oświadczeń środowiskowych (Green Claims Directive).

Celem webinaru organizowanego przez Deloitte jest przedstawienie korzyści ekonomicznych, środowiskowych i reputacyjnych związanych z wymogami wprowadzonymi przez dyrektywę CSRD. Stworzenie cyrkularnego modelu biznesowego wspiera komunikację z partnerami i klientami końcowymi oraz pozytywnie wpływa na wizerunek firmy, dostarczając dowodów na zaangażowanie podmiotu w ochronę środowiska naturalnego.

Agenda webinaru:

 1. Dyrektywa CSRD – wprowadzenie;
 2. Omówienie wskaźników dotyczących GOZ (ESRS E5);
 3. Przegląd aktów prawnych wspierających GOZ (PPWR, ESPR, SUP, Green Claims Directive);
 4. Wyzwania związane z osiągnięciem poziomów recyklingu dla odpadów opakowaniowych;
 5. Ślad środowiskowy (LCA i ślad węglowy) jako punkt wyjścia do transformacji;
 6. Cyrkularność elementem strategii biznesowej – dobre praktyki cyrkularnych modeli biznesowych;
 7. Jak przygotować się do transformacji?;
 8. Korzyści i wyzwania, czyli co wyróżnia liderów na rynku?.

Rejestracja»

Kto może wziąć udział w webinarze?

Webinar jest skierowany do wszystkich podmiotów realizujących lub planujących realizację inwestycji związanych z transformacją ESG oraz GOZ. Prezentowane treści mogą okazać się szczególnie przydatne dla członków zarządów, dyrektorów finansowych, dyrektorów ds. zrównoważonego rozwoju, specjalistów ds. ochrony środowiska, osoby odpowiedzialne za inwestycje i innowacje, głównych księgowych, a także wszystkich pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych, działów rozwoju, innowacji i inwestycji, działów controllingu, działów administracyjnych oraz związanych z gospodarką magazynową i logistyką.

Źródło: inf. pras.