Colliers udostępnia nowe narzędzie do prognozy emisji

7 czerwca 2023

Dotyczy firmy: Colliers,

Kalkulator Emisyjności Budynków to nowe narzędzie firmy doradczej Colliers opracowane, aby wesprzeć właścicieli nieruchomości w prognozie ścieżki dekarbonizacyjnej budynków. Platforma, stworzona w oparciu o metodologię CRREM, w łatwy sposób pozwala zweryfikować ryzyko przekroczenia poziomów emisyjności wskazanych przez Unię Europejską.

Ścieżki dekarbonizacyjne budynków to efekt Porozumienia Paryskiego z 2015 r. Jednym z jego założeń jest osiągnięcie i utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie dużo poniżej 2°C względem czasów przedprzemysłowych, a w dalszej kolejności zejście poniżej 1,5°C. Aby osiągnąć ten cel, konieczne są dekarbonizacja gospodarki i redukcja emisji. Unia Europejska założyła osiągnięcie neutralności klimatycznej i zeroemisyności do 2050 r.

– Cel ograniczenia emisji pociąga za sobą nowe, „zielone” regulacje prawne, które obejmą każdego właściciela i inwestora aktywów nieruchomościowych w Unii Europejskiej. Zatwierdzona w styczniu dyrektywa CSRD narzuca obowiązek raportowania wskaźników ESG wszystkich dużych podmiotów już za 2025 rok, a strategie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu są jednymi z kluczowych wskaźników. Aby wspomóc nasz sektor w planowaniu usprawnień i działań dekarbonizacyjnych, opracowaliśmy narzędzie diagnostyczne umożliwiające obliczenie emisji CO2 związanych z nieruchomością i ryzyka, jakie niesie ze sobą brak działań w ramach jej dekarbonizacji. Świadomość, w którym miejscu jesteśmy na ścieżce do neutralności klimatycznej, pozwoli na rozpoczęcie opracowywania strategii ograniczającej emisję gazów cieplarnianych oraz osiągnięcie celów określonych przez UE – tłumaczy Andrzej Gutowski, dyrektor ds. ESG Colliers w Polsce.

Efektem redukowania zużycia energii i ciepła oraz przechodzenia na odnawialne źródła energii będzie także optymalizacja kosztów, a jednocześnie zwiększenie bezpieczeństwa portfela budynków.

Zachować konkurencyjność

Udostępniony Kalkulator Emisyjności Budynków może być pierwszy krokiem do prognozy emisyjności obiektu. Dalsza analiza tego obszaru, poszerzona o emisje z czynników chłodnicznych, wykorzystująca modelowanie energetyczne lub audyty energetyczne oraz wspomagana narzędziem CRREM, umożliwi wypracowanie strategii dekarbonizacyjnych budynku. Eksperci Colliers doradzą w doborze rozwiązań, dzięki którym nieruchomość stanie się bardziej zrównoważona, a tym samym pozostanie konkurencyjna w oczach inwestorów i najemców.

– Konsekwencją wykroczenia poza CRREM-owskie limity emisyjności może być spadek atrakcyjności nieruchomości dla inwestorów oraz przyszłych i obecnych najemców. Ze względu na deklaracje dekarbonizacyjne firm wynajmujących powierzchnie oraz stawiane przed nimi wymogi raportowania w ramach ESG, odpowiednie przystosowanie budynków do zeroemisyjności powinno być kluczowym aspektem w strategiach biznesowych właścicieli nieruchomości. Budynki, które nie wpiszą się w strategie zrównoważonego rozwoju najemców i inwestorów, zostaną przez nich odrzucone – wyjaśnia Andrzej Gutowski.

Aby skorzystać ze wstępnego Kalkulatora Emisyjności Budynków i sprawdzić, jak nieruchomość wypada w kontekście ścieżek paryskich wystarczy wejść na stronę Colliers.

Źródło: inf. pras.