Drogi betonowe dla samorządów – CEMEX kontynuuje cykl seminariów drogowych

29 lipca 2019

Dotyczy firmy: CEMEX Polska,

CEMEX Polska we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu i lokalnymi partnerami już trzeci rok z rzędu zorganizował seminaria z cyklu „Drogi betonowe – trwałe i niezawodne rozwiązania”. W tym roku odbyły się cztery spotkania, które zgromadziły kilkuset lokalnych interesariuszy związanych z infrastrukturą lokalną i branżą drogownictwa. Adresaci wydarzenia mogli zdobyć wiedzę na temat betonowych nawierzchni drogowych, stanowiących ekonomiczne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie dla lokalnych tras komunikacyjnych.

Podczas prezentacji i dyskusji w ramach spotkań, poruszane były tematy dotyczące trwałej i nowoczesnej technologii RCC (ang. roller compacted concrete), czyli dróg wykonywanych z betonu wałowanego, walorów betonu cementowego jako ekologicznego, niskoemisyjnego i poddającego się recyklingowi materiału, przykładów zastosowań betonu na drogach krajowych i samorządowych w całym kraju oraz interesujące, z perspektywy branży drogownictwa, kwestie techniczne i inwestycyjne.

W tym roku seminaria zostały zorganizowane w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie, gdzie wydarzenie swoim honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego i w Smrocku-Dworze na Mazowszu. W Kielcach wydarzenie zorganizowano w ramach międzynarodowych Targów Autostrada-Polska, które zgromadziły kilka tysięcy przedstawicieli branży drogowej. Zalety dróg betonowych zostały zaprezentowane w podobnym formacie podczas konferencji „Beton w drogownictwie”, zorganizowanej w Suwałkach przez Polski Kongres Drogowy.

Organizatorzy wydarzenia dążą do promocji wyboru betonu cementowego przy budowie dróg lokalnych, kładąc nacisk na walory nawierzchni wykonywanych w tej technologii oraz na korzyści, które dla inwestorów, wykonawców i użytkowników dróg przynosi jej zastosowanie. Od kilku lat CEMEX Polska oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu podejmuje współpracę, która ma na celu podniesienie świadomości w zakresie betonu nawierzchniowego jako doskonałej alternatywy dla nawierzchni asfaltowej. Organizowane seminaria to poza wiedzą teoretyczną, przekazywaną z perspektywy stowarzyszenia branżowego, przedstawicieli CEMEX Polska oraz firm wykonawczych, także okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów. Zdobyta przez samorządowców wiedza jest przez nich praktycznie wykorzystywana, co zaowocowało inwestycjami drogowymi realizowanymi w technologii betonowej.

Stowarzyszenie Producentów Cementu od kilku lat przyznaje nagrodę „Dobry Gospodarz”, która ma na celu doceniać samorządowców, którzy podjęli decyzję o budowie dróg w technologii betonowej. Za wykorzystanie trwałego, ekonomicznego i zrównoważonego rozwiązania z betonu wałowanego RCC CEMEX w projekcie dróg miejskich w Gminie Żagań, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego otrzymała tegoroczną nagrodę „Dobry Gospodarz”. Wykonawcą nawierzchni betonowej na tym projekcie był CEMEX.

Źródło: mat. pras.