Dotacje na innowacje ekologiczne

12 lutego 2013

Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialnośćza wpływ na otoczenie, ochrona środowiska jako jeden z głównych priorytetów w tym zakresie już od dawna stoi bardzo wysoko na agendzie biznesu.

Jest to jednocześnie obszar, na który w najbliższym czasie będzie możliwość pozyskania gotówkowych, bezzwrotnych dotacji z wielu programów.

Wśród najbardziej interesujących należy wymienić:

  1. GEKON – projekt składa się z dwóch faz: badawczo – rozwojowej oraz wdrożenia wyników prac B+R. Projekty będąoceniane w pięciu kategoriach dedykowanych ochronie środowiska m.in. recycling, efektywność energetyczna i ochrona wód.
  2. Audyt energetyczny – dotacja na usługi przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach zużywających rocznie więcej niż 20 GWh energii,
  3. INNOTECH – dotacje na rozwój nowych technologii, kwalifikowana jest faza badawczo – rozwojowa oraz przygotowanie do wdrożenia.

Oczekiwany jest także na nowy program demonstracyjny, w ramach którego będzie można uzyskać dotację na zweryfikowanie w fazie pilotażowej technologii opracowanych w ramach projektów B+R.

Eksperci PwC bezpłatnie omówią z Państwem Wasze projekty w kontekście możliwości ubiegania się o dotacje oraz ich realnych szans na pozyskanie wsparcia.

Źródło: Materiały prasowe