Dostępność w praktyce: rekrutacja osób z niepełnosprawnością [infografika]

25 listopada 2019

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z przedstawicielami i przedstawicielkami firm Programu Partnerstwa FOB przygotowało infografikę dotyczącą tworzenia miejsc pracy otwartych na osoby z niepełnosprawnością. 

Jak rekrutować, aby nie wykluczać osób z niepełnosprawnością? Jak sprawić, by kandydaci i kandydatki z niepełnosprawnością nie czuli się nierówno traktowani? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w infografice, która została przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jest efektem pracy warsztatowej przedstawicielek i przedstawicieli firm Programu Partnerstwa FOB podczas spotkania dotyczącego dostępności pracy.

Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy z firmami, które – jako Partnerzy Strategiczni – wspierają FOB w upowszechnianiu idei CSR w Polsce. Firmy nie tylko dzielą się własnym doświadczeniem poprzez prezentacje dobrych praktyk czy merytoryczny wkład w publikacje FOB, ale także stale uzupełniają swoją wiedzę, m.in. na spotkaniach Programu Partnerstwa. Obecnie grono Partnerów Strategicznych FOB to już niemal 60 firm – liderów CSR z całej Polski. Dowiedz się więcej o Programie Partnerstwa FOB >>>

Źródło: inf. własna