Dostawcy marketów przeciwdziałają marnotrawstwu żywności

18 lipca 2016

Dotyczy firmy: Carrefour Polska,

Tegoroczna kampania programu Autodiagnostyk, opracowanego przez Carrefour dla dostawców marki własnej, nazwana została „Wyzwanie dla dostawców – STOP Marnotrawstwu Żywności”. W ramach kampanii dostawcy mogli zgłaszać do konkursu własne projekty przedstawiające zaangażowanie w przeciwdziałanie stratom żywności.

Carrefour Polska po raz szósty wyłonił laureatów spośród dostawców produktów marki własnej, realizujących strategię biznesu odpowiedzialnego społecznie. W tym roku celem Carrefour Polska było wyróżnienie najlepszych dostawców, którzy w swojej codziennej działalności podejmują zobowiązania przeciw marnowaniu żywności.

Firmy wypełniły kwestionariusz samooceny spójny z normą ISO 26000 i obejmujący 35 kryteriów o kilku poziomach zaawansowania w 6 obszarach tematycznych: środowisko, lojalność praktyk, prawa człowieka, relacje i warunki pracy, społeczność i rozwój lokalny, zarządzanie organizacją oraz pytania związane z klientami. Organizacje zaprezentowały również unikalne projekty koncentrujące się na przeciwdziałaniu marnotrawstwa żywności.

Do grona ekspertów oceniających zgłoszenia konkursowe weszli w tym roku: prof. nadzw. dr hab. Bolesław Rok, Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego; prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Kierownik Zakładu Badań Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Marek Borowski  Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. Skład jury dopełnili dwaj przedstawiciele Carrefour Polska: Robert Noceń, Sekretarz Generalny i Barbara Kowalska, Senior Manager ds. Jakości i Rozwoju Trwałego.

– Program Autodiagnostyk wpisuje się w realizowaną od lat politykę Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie Carrefour Polska – mówi Barbara Kowalska, Senior Menedżer ds. Jakości i Rozwoju Trwałego. ­ W poprzedniej edycji wyróżnialiśmy dostawców za inicjatywy podjęte na rzecz ochrony klimatu. W tym roku zwracamy większą uwagę na kwestie przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Spośród nadesłanych projektów jury wybierze zwycięzcę,  który będzie reprezentował Carrefour Polska na spotkaniu dostawców Grupy Carrefour we Francji w listopadzie. Uroczyste ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w październiku  podczas  dorocznego Spotkania Dostawców Marki Własnej Carrefour.

Aby przeciwdziałać marnotrawstwu Carrefour prowadzi od 2013 roku ogólnopolski program CSR „STOP Marnotrawstwu”. Jego celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu, w tym marnotrawstwu żywności na każdym poziomie funkcjonowania firmy, a także promowanie tej idei wśród klientów i dostawców. W ramach tego programu Carrefour regularnie przekazuje niesprzedaną żywność do banków żywności, angażuje się w lokalne i ogólnopolskie zbiórki żywności, a także przekazuje żywność nie nadającą się do spożycia do lokalnych kompostowni, aby została wykorzystana do produkcji kompostu stosowanego do rekultywacji terenów zdegradowanych lub do celów rolniczych.