Doradca w Polskim Języku Migowym w każdym oddziale Banku Zachodniego WBK

10 września 2015

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

W każdym oddziale Banku Zachodniego WBK klienci mogą skorzystać z obsługi w Polskim Języku Migowym za pośrednictwem tabletu. Dzięki temu niezależnie od lokalizacji pracownicy Banku mogą swobodnie porozumieć się z klientami z niepełnosprawnością słuchową. To kolejny etap programu „Obsługa Bez Barier”, który Bank konsekwentnie realizuje od 2010 roku. Możliwość kontaktu z Doradcą online, posługującym się PJM z prywatnego tabletu i smartfonu dla użytkowników aplikacji BZWBK24 mobile oraz w usługach BZWBK24 internet, udostępniono w czerwcu br.

Przez ostatnie dwa lata Bank Zachodni WBK systematycznie rozwijał możliwości komfortowego dostępu do produktów i usług dla osób z różnymi typami niepełnosprawności, w tym dla niesłyszących lub niedosłyszących, posługujących się Polskim Językiem Migowym. Zaledwie rok temu Bank uruchomił kanał videochat dostępny ze strony internetowej Banku, obsługiwany przez doradców Infolinii znających PJM. W tym roku poszerzono dostęp do tej funkcjonalności, dodając możliwość skorzystania z pomocy migającego doradcy z własnego telefonu lub tabletu w aplikacji BZWBK24 mobile. Teraz to udogodnienie dostępne jest również dla klientów odwiedzających oddziały Banku Zachodniego WBK.

Jesteśmy dumni, że już cała nasza sieć jest przyjazna osobom z niepełnosprawnością słuchową. Rozumiemy, jaką barierą może być brak możliwości precyzyjnej komunikacji w kanale obsługi, który jest najbardziej komfortowy dla danego klienta. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom tej ważnej dla nas grupy, postanowiliśmy wprowadzić takie rozwiązanie, dzięki któremu niezależnie od tego, gdzie znajduje się najbliższy oddział banku i czy dana osoba ma urządzenie mobilne czy dostęp do Internetu, może przyjść i porozmawiać z naszym pracownikiem o swoich potrzebach finansowych. Innymi słowy, chcemy aby wszyscy nasi klienci mogli „bankować” bez przeszkód – tłumaczy Maciej Pietrucha, dyrektor Infolinii w Banku Zachodnim WBK.

Połączenie z doradcą posługującym się PJM odbywa się w oddziale Banku za pośrednictwem dostępnego tam tabletu. Wystarczy wybrać w aplikacji BZWBK24 mobile kafelek „Doradca online”, a następnie temat „Obsługa w języku migowym” oraz typ rozmowy „Wideo”. Doradcy Infolinii posługujący się Polskim Językiem Migowym pracują od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 19.00. Mogą samodzielnie obsłużyć klienta w ramach swoich kompetencji, ale również zapewnić tłumaczenie rozmowy klienta i doradcy pracującego w danym oddziale. Co ważne, nie trzeba być klientem Banku, aby móc skorzystać z takiej pomocy. To dobra informacja dla tych osób niesłyszących lub niedosłyszących, które dopiero poszukują usług bankowych.

Oprócz rozwoju aplikacji BZWBK24 mobile dostępnej dla klientów niesłyszących w ramach Programu „Obsługa bez barier” przygotowano szereg innych udogodnień dla osób z różnymi typami niepełnosprawności. Są to m.in. oddziały pozbawione barier architektonicznych, tzw. „Mówiące bankomaty” przystosowane do potrzeb osób niewidzących oraz słabowidzących, które od połowy sierpnia przemawiają do klientów głosem Krystyny Czubówny. Ponadto dla tej grupy klientów dostosowane są usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 internet, które uzyskały certyfikat potwierdzający dostępność dla klientów z dysfunkcją narządu wzroku.