Dopiero odkrywamy rangę sprawozdawczości finansowej

15 stycznia 2014

– Żeby raportować, trzeba najpierw mieć świadomość wpływu jaki dana organizacja ma na swoje otoczenie społeczne i środowiskowe, a także chcieć świadomie tym zarządzać. Wywiad z Mirellą Panek-Owsiańską, Krzysztof Polak, Ekologia i rynek, 1.12.2013