Dominika Bettman nową prezeską Forum Odpowiedzialnego Biznesu

28 czerwca 2017

Komunikat prasowy

Funkcję prezeski Forum Odpowiedzialnego Biznesu objęła Dominika Bettman. Została wybrana podczas walnego zebrania członków i członkiń stowarzyszenia 28 czerwca br. Na tym stanowisku zastąpiła Mirellę Panek-Owsiańską.

Nowa prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Dominika Bettman od 20 lat zarządza finansami w firmie Siemens, zajmując stanowisko prezeski ds. finansowych, CFO spółki. Firma Siemens jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Bettman nadzoruje wielkie projekty infrastrukturalne w energetyce i kolejnictwie. Ekonomistka, finansistka. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Działa na rzecz etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz różnorodności, w tym zwiększenia udziału młodych w działaniu przedsiębiorstw i w życiu publicznym oraz aktywności kobiet w gospodarce.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to wartość, która jest mi bliska od dawna nie tylko w myśleniu, ale i działaniu. Z Forum Odpowiedzialnego Biznesu współpracuję od kilku lat i jest to dla mnie zaszczyt, że od dziś moje zaangażowanie nabierze jeszcze większego znaczenia. Strategiczne zarządzanie największą i najdłużej działającą organizacją pozarządową w Polsce zajmującą się społeczną odpowiedzialnością biznesu to dla mnie ogromny zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie do reprezentacji organizacji w środowisku biznesu, jego otoczenia, a także reprezentacji wartości, którym służy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i realizacji jego misji: inspirowania biznesu, który zmienia świat, łączenia ludzi, którzy zmieniają biznes, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju – mówi na początku swojej kadencji Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dominika Bettman zastąpiła na stanowisku prezeski Forum Odpowiedzialnego Biznesu Mirellę Panek-Owsiańską. Panek-Owsiańska po 11 latach pełnienia tej funkcji zrezygnowała z kandydowania, choć do 2019 roku będzie nadal reprezentować FOB w Zarządzie CSR Europe.

Dla mnie zarządzanie FOB-em było niezwykłą lekcją przywództwa, nauką współpracy międzysektorowej oraz ciągłym wyzwaniem do odkrywania i doskonalenia metod zarządzania. Patrząc na wszystkie publikacje, wydarzenia, spotkania, projekty, słuchając tego, co firmy mówią o FOB-ie, widząc, jak rozwijali się ludzie, którzy pracowali i pracują w organizacji – mam poczucie dużej satysfakcji i dobrze spełnionej misji. Dziękuję wszystkim ludziom, instytucjom i organizacjom, z którymi przez te lata współpracowałam. Przekazuję kolejnemu Zarządowi organizację stabilną, rozpoznawalną i nadal bardzo potrzebną w życiu publicznym – podsumowuje Mirella Panek-Owsiańska.

Obowiązki prezeski organizacji obejmują zarządzanie strategicznym rozwojem organizacji i współdziałanie z członkami Zarządu. W dniu walnego zebrania na 3-letnią kadencję zostały powołane również nowe władze Stowarzyszenia: pozostali członkowie Zarządu i członkowie Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

  • Dominika Bettman (nowa prezeska)
  • Anetta Jaworska-Rutkowska (nowa członkini Zarządu)
  • Krzysztof Kaczmar
  • Monika Kulik
  • Irena Pichola
  • Marzena Strzelczak
  • Barbara Tęcza

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Bartłomiej Roch Remisko
  • Tomasz Trabuć
  • Przemysław Oczyp

Działania Forum Odpowiedzialnego Biznesu skierowane są w pierwszej kolejności do biznesu i ludzi, którzy ten biznes kształtują w Polsce. W związku z tym walne zebranie było okazją do podjęcia zobowiązania na rzecz większego zaangażowania przedstawicieli biznesu w zarządzanie organizacją. Chcemy, aby w Zarządzie, w tym także na stanowisku prezesa/ki zasiadali przedstawicielki i przedstawiciele firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Osoby, które z jednej strony znają dobrze naszą organizację jej możliwości i potrzeby, ale też dogłębnie rozumieją perspektywę naszych głównych interesariuszy, a więc  przedsiębiorstw dzięki czemu mogą efektywnie wspierać rozwój CSR w Polsce  – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna, członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największej organizacji pozarządowej zajmującej się CSR, jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirowanie biznesu, który zmienia świat, łączenie ludzi, którzy zmieniają biznes. Stowarzyszenie powstało w 2000 roku z inicjatywy środowisk gospodarczych, akademickich i pozarządowych, posiada status organizacji pożytku publicznego. Od 2002 roku Forum jest narodowym partnerem CSR Europe – sieci organizacji promujących koncepcję odpowiedzialnego biznesu w Europie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) w kompleksowy sposób. Więcej na www.odpowiedzialnybiznes.pl.