Dołącz do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu i działaj z nami na rzecz realnej zmiany!

20 grudnia 2021

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowiska: koordynator_ka projektów lub menedżer_ka projektów w obszarze odpowiedzialnego biznesu/zrównoważonego rozwoju/ESG. Ogłoszenie kierujemy do osób szukających możliwości wykorzystania swojego potencjału w organizacji ściśle współpracującej z biznesem, administracją publiczną i samorządową oraz trzecim sektorem.

Chętnie spotkamy się i porozmawiamy zarówno z doświadczonymi ekspertami i ekspertkami, jak i z osobami, które są na początku drogi zawodowej, ale swoją przyszłość widzą w obszarze CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju.

Opis stanowiska:

 • zarządzanie projektami  FOB, w tym m.in. projektami badawczymi – od koncepcji do skutecznej realizacji,
 • śledzenie wydarzeń i trendów zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie
 • przygotowywanie/udział w tworzeniu  publikacji w formie analiz, artykułów, prezentacji,
 • organizacja wydarzeń,
 • prowadzenie szkoleń, warsztatów, prelekcji oraz zajęć ze studentami_kami.

Oczekiwania:

 • wyższe wykształcenie (lub podjęte studia)  w zakresie kierunków: ekonomicznych, społecznych,  ochrony środowiska lub doświadczenie w realizacji programów/projektów dotyczących odpowiedzialnego biznesu/zrównoważonego rozwoju/ESG,
 • umiejętności analityczne, interpersonalne i organizacyjne
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na swobodne wykorzystanie go w codziennej pracy
 • elastyczność i umiejętność samoorganizacji, nastawienie na skuteczną i terminową realizację celów, chęć rozwoju i uczenia się
 • współpraca i realizacja projektów  z międzynarodowymi organizacjami partnerskimi (m.in. WBCSD, CSR Europe, GRI), organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, a także organizacjami działającymi w ramach EU Platform of Diversity Charters.

Mile widziane:

 • umiejętność prowadzenia działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych
 • doświadczenie we współpracy z biznesem, budowaniu relacji partnerskich i koalicji
 • doświadczenie w zakresie pozyskiwania grantów oraz realizacji projektów grantowych

Ogłoszenie adresujemy do osób, które lubią pracować z ludźmi, cenią samodzielność, możliwość realizacji własnych pomysłów i nowych możliwości działania dla realizacji celów organizacji, a równocześnie biorą odpowiedzialność za skuteczną i terminową realizację projektów. Obecnie pracujemy przede wszystkim zdalnie, więc jesteśmy otwarci także na osoby spoza Warszawy oraz na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Jesteśmy stabilną organizacją, oferującą na podstawie umowy o pracę:

 • możliwości rozwoju zawodowego, dostęp do wiedzy i doświadczenia teoretycznego  i praktycznego w obszarze CSR/sustainability/ESG w Polsce i na świecie,
 • elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej,
 • coroczny budżet szkoleniowy dla każdego_ej pracownika_czki,
 • pakiet opieki medycznej,
 • możliwość korzystania z dodatkowych  dni wolnych  w każdym miesiącu roku,
 • możliwość skorzystania z dni wolnych przeznaczonych  na wolontariat pracowniczy,
 • wynagrodzenie w zależności od doświadczenia i umiejętności: koordynator_ka (4500-5500 brutto), menedżer_ka (6500-7500 brutto) w pełnym wymiarze czasu
 • możliwość pracy w biurze położonym w centrum Warszawy.

Rekrutacja odbędzie się dwuetapowo. W pierwszym etapie zaprosimy kandydata_kę  na rozmowę on-line lub do siedziby naszej organizacji. Podczas spotkania  określimy wzajemne oczekiwania i poprosimy o przygotowanie dodatkowego materiału w postaci tekstu/prezentacji w ciągu kilku dni.  W drugim etapie spotkamy się, żeby omówić materiał przygotowany przez kandydata_kę.

Warunki pracy: pełny etat, praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo/niepełny etat, umowa o pracę  rozpoczęcie pracy chętnie od początku lutego lub marca 2022 r.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci, pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 Infrastruktura budynku, w której mieści się siedziba Forum Odpowiedzialnego Biznesu, nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Chcesz działać na rzecz realnej zmiany i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju? Do 17 stycznia 2022 r. na adres rekrutacja@fob.org.pl prześlij swój życiorys, wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

W sprawie rozmów kwalifikacyjnych skontaktujemy się z wybranymi osobami.