Dołącz do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu i działaj z nami na rzecz realnej zmiany

3 listopada 2022

Poszukujemy osób, które razem z nami będą chciały działać na rzecz realnych zmian. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: koordynator_ka promocji i komunikacji. Na aplikacje czekamy do 20 listopada.

Ogłoszenie kierujemy do osób szukających możliwości wykorzystania swojego potencjału w organizacji ściśle współpracującej przede wszystkim z biznesem oraz administracją publiczną i samorządową oraz trzecim sektorem.

Opis stanowiska koordynatora_ki promocji i komunikacji

1. Obsługa portalu odpowiedzialnybiznes.pl

  • bieżąca aktualizacja i obsługa portalu,
  • tworzenie i redagowanie tekstów (zarówno w oparciu o treści nadsyłane z zewnątrz, jak i materiały/informacje wyszukane samodzielnie), tłumaczenia z jęz. angielskiego (w razie potrzeby),
  • aktualizacja banerów itp., współpraca z webmasterem i z grafikami,
  • monitorowanie i analiza statystyk dot. portalu (Google Analytics),
  • wyszukiwanie materiałów, tłumaczenie redagowanie i zamieszczanie treści na portalu, w tym także nadesłanych z zewnątrz,
  • udział w pracach dotyczących przygotowania i wdrażania  strategii rozwoju portalu.

2. Media społecznościowe (we współpracy z menedżerem_ką ds. promocji i komunikacji)

  • wsparcie w obsłudze kont FOB na Facebooku, Twitterze, YouTube, LinkedIn, Instagramie – przygotowywanie i publikacji treści, grafik oraz planowanie wpisów,
  • monitorowanie komentarzy internautów_ek.

3. Newslettery i mailingi

  • wsparcie w przygotowywaniu i składzie mailingów i newsletterów,
  • aktualizacje baz adresowych.

4. Promocja poszczególnych programów, projektów, inicjatyw, publikacji i wydarzeń FOB-u (w ścisłej współpracy z menedżerem_ką promocji i komunikacji)

  • przygotowywanie planów promocji dla inicjatyw prowadzonych w ramach FOB i ich realizacja (w tym m.in. przygotowywanie dodatkowych materiałów promocyjnych, banerów, przygotowywanie treści i wysyłka mailingów itp.),
  • tworzenie i redakcja artykułów, prezentacji, publikacji – w zależności od potrzeb,
  • nadzór nad zgodną z budżetem i harmonogramem realizacją działań promocyjnych,
  • opracowywanie sprawozdań/ podsumowań dotyczących działań promocyjnych,
  • współpraca przy tworzeniu materiałów audiowizualnych,
  • wsparcie w organizacji wydarzeń,
  • przygotowanie prezentacji tematycznych,
  • aktualizacja baz danych,
  • wsparcie menedżera_ki ds. promocji i komunikacji w zakresie innych działań promocyjnych i wizerunkowych,
  • wsparcie zespołu FOB w realizacji bieżących zadań – w razie potrzeby.

Oczekiwania:

  • doświadczenie związane z komunikacją, PR, mediami społecznościowymi oraz zarządzaniem treścią portali internetowych (bardzo dobra znajomość systemów CMS, głównie WordPress),
  • „lekkie pióro”, umiejętność pisania i redagowania tekstów, przeprowadzania wywiadów, pisania relacji z wydarzeń,
  • umiejętność tworzenia grafik i infografik,
  • biegłość w posługiwaniu się oprogramowaniem biurowym (edytory tekstu, programy do tworzenia prezentacji, arkusze kalkulacyjne),
  • umiejętność pracy zespołowej,
  • doskonała organizacja pracy i samodzielność,
  • biegłe posługiwanie się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • znajomość koncepcji CSR, zainteresowanie tematyką i trendami zrównoważonego rozwoju, ESG i pokrewnych obszarów oraz gotowość do poszerzania wiedzy w tym zakresie.

Mile widziane:

  • doświadczenie w tłumaczeniach z/na jęz. angielski,
  • znajomość podstaw HTML,
  • znajomość narzędzi do współpracy zespołowej zainteresowanie trendami w obszarze komunikacji i PR,
  • umiejętność wykorzystania elementów multimedialnych w tworzonych materiałach.

Ogłoszenie adresujemy do osób, które lubią pracować z ludźmi, cenią samodzielność, możliwość realizacji własnych pomysłów i nowych możliwości działania dla realizacji celów organizacji, a równocześnie biorą odpowiedzialność za skuteczną i terminową realizację projektów.

Jesteśmy stabilną organizacją, oferującą na podstawie umowy o pracę:

  • możliwości rozwoju zawodowego, dostęp do wiedzy i doświadczenia teoretycznego i praktycznego w obszarze CSR/sustainability/ESG w Polsce i na świecie,
  • elastyczny czas pracy,
  • coroczny budżet szkoleniowy dla każdego_ej pracownika_czki,
  • pakiet opieki medycznej,
  • możliwość korzystania z dodatkowych dni wolnych,
  • możliwość skorzystania z dni wolnych przeznaczonych na wolontariat pracowniczy,
  • wynagrodzenie w zależności od doświadczenia i umiejętności: koordynatora_ki (5.000-5.500 brutto/m-c),
  • dofinansowanie do energii elektrycznej, internetu podczas pracy zdalnej,
  • możliwość pracy w biurze położonym w centrum Warszawy.

Rekrutacja odbędzie się dwuetapowo. W pierwszym etapie zaprosimy kandydata_kę  na rozmowę on-line lub do siedziby naszej organizacji. Podczas spotkania  określimy wzajemne oczekiwania i poprosimy o przygotowanie dodatkowego materiału w postaci tekstu/prezentacji w ciągu kilku dni.  W drugim etapie spotkamy się, żeby omówić materiał przygotowany przez kandydata_kę.

Warunki pracy: umowa o pracę, pełny etat, praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo, rozpoczęcie pracy od grudnia 2022 r. lub stycznia 2023 r.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci, pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Infrastruktura budynku, w której mieści się siedziba Forum Odpowiedzialnego Biznesu, nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Chcesz działać na rzecz realnej zmiany i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju? Do 20 listopada 2022 r. na adres rekrutacja@fob.org.pl prześlij swoje CV wraz z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”