Dołącz do apelu biznesu o ochronę bioróżnorodności

22 kwietnia 2021

Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2020 roku należy do międzynarodowej koalicji Business for Nature, zrzeszającej firmy i organizacje z całego świata, które poprzez swoje działania na rzecz ochrony bioróżnorodności chcą wywierać wpływ na wzmocnienie zaangażowania rządów do aktywności w tym zakresie. Zachęcamy więc biznes w Polsce do przyłączenia się do apelu o wzmocnienie działań rządów na rzecz ochrony bioróżnorodności.

Działalność każdego biznesu opiera się na naturze i jest zależna od zasobów środowiska i usług ekosystemowych, takich jak woda, żywność, drewno, minerały, zapylanie upraw, filtracja wody i regulacja klimatu. Dotyczy to zarówno własnych działań firm, ich łańcuchów dostaw, jak i pracowników oraz klientów. Środowisko znajduje się w punkcie zwrotnym. Naturalne materiały i ekosystemy – na których polega każdy z nas i które również napędzają biznes – są zagrożone. Ponad połowa światowego PKB jest obarczona umiarkowanym lub poważnym ryzykiem z powodu utraty zasobów naturalnych i bioróżnorodności.

Wezwij do działania

Już ponad 900 firm z całego świata, o łącznych przychodach 4,3 bln USD, wzywa rządzących do podjęcia natychmiastowych działań w celu odwrócenia negatywnych zmian w środowisku naturalnym.

Wśród sygnatariuszy są firmy , które myślą w kategoriach długoterminowych celów, rozumieją potrzebę ochrony bioróżnorodności – przyjmują więc zobowiązania, które konsekwentnie realizują. Nie mogą jednak stawić czoła temu globalnemu wyzwaniu samodzielnie. Aby więc wzmocnić efekty swoich działań, firmy, w ramach koalicji Business for Nature, wzywają więc rządy do współpracy. Jednocześnie, poprzez ambitne polityki pobudzimy również ambicje przedsiębiorstw.

#natureiseveryonesbusiness

Zdrowe społeczeństwa, odporne gospodarki i dobrze prosperujące firmy opierają się na naturze. Rządy powinny przyjąć polityki, aby odwrócić straty w środowisku jeszcze w tej dekadzie. Razem chrońmy, odbudowujmy i korzystajmy w sposób zrównoważony z naszych zasobów naturalnych.

Także Wasza firma, jeśli bliskie są jej powyższe stwierdzenia,może przyłączyć się do Wezwania do działania (Call to Action) zainicjowanego przez koalicję Business for Nature. To pierwsza tego typu akcja, w której udział wzięło tak liczne grono firm z całego świata. Wśród nich są również Partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Carrefour Polska oraz L’Oreal Polska (L’Oreal Poland and Baltic HUB, L’Oreal Warsaw Plant).

Pełna lista firm, które podpisały się pod Call to Action oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj >>

Więcej o inicjatywie na stronie businessfornature.org >>