Dokumenty coraz lepsze

23 czerwca 2008

Poszczególne kraje, organizacje międzynarodowe, giełdy i same spółki nieustannie podejmują działania w kierunku podnoszenia standardów działania, ograniczania ryzyka inwestorów oraz zwiększania przejrzystości.

(Nasz Rynek Kapitałowy, 02.2008)