Dobry czas dla ESG. Biznes ma nie tylko ułatwiać nam życie, ale zmianom na lepsze powinien przewodzić

8 września 2022

Biznes coraz częściej dostrzega, że kompleksowe podejście do różnorodnych wyzwań, np. zmian klimatu, utraty bioróżnorodności, rosnącej polaryzacji społecznej, nierówności, oczekiwań konsumentów_ek – to niezbędny, ważny element rozwoju firmy i budowania przewagi konkurencyjnej.

Zachęcamy do przeczytania rozmowy z Marzeną Strzelczak – prezeską, dyrektorką generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu: przeczytaj artykuł w Strefie Biznesu »

Wybrane cytaty z wywiadu:

Te przedsiębiorstwa, które już dziś na poważnie podejdą do analizy i raportowania czynników ESG, zyskują przewagę konkurencyjną. Przede wszystkim dlatego, że patrzą na budowanie wartości również w perspektywie długofalowej, uwzględniając oczekiwania interesariuszy organizacji w sposób kompleksowy, lepiej mogą zarządzać ryzykami. Wzmacniają wreszcie tak ważną dla inwestorów przejrzystość, są więc dla nich bardziej atrakcyjne.

 

Inwestycje w podmioty uwzględniające ryzyka ESG w sposób strategiczny są postrzegane jako bezpieczniejsze i nastawione na długofalową perspektywę, zatem bardziej atrakcyjne w oczach inwestorów. Ci zaś czerpią wiedzę zarówno z licznych ratingów, jak i publikacji przygotowywanych przez firmy, choć jakość danych pozostawia jeszcze wiele do życzenia, na pewno potrzebna jest dalsza edukacja. Raport niefinansowy jest istotnym narzędziem komunikacji z interesariuszami przedsiębiorstwa. Firmy, które podchodzą do przygotowania go w sposób należyty, przejrzyście informując o wyzwaniach i stopniu realizacji założonych celów, niwelują także ryzyko reputacyjne.

 

W tym wszystkim kluczowe jest, aby firma pozostawała autentyczna i była spójna ze swoim kodeksem wartości. Jak już wcześniej wspomniałam, najpierw musimy, opierając się na danych, określić w jakim punkcie jesteśmy i zdecydować, w jaki sposób, w jakim tempie będziemy kształtować swoje produkty, usługi, procesy w organizacji by jak najpełniej wypełniały triadę ESG. Dopiero potem zastanowić się, co i jak komunikować interesariuszom. Pamiętajmy też, że brak komunikatu również jest komunikatem, o czym przekonała się już niejedna marka.