Dobre przykłady powinny inspirować

2 marca 2005

Odpowiedzialność społeczna polskich firm nadal ogranicza się głównie do pojedynczych działań i rzadko ma własną strategię. 100 przykładów prospołecznych działań przedstawia tegoroczny, trzeci raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2004″.

Opracowanie jest podsumowaniem zaangażowania polskich przedsiębiorstw w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz inicjatyw współpracujących z nimi organizacji. — Raport pokazuje dobre praktyki,które mają inspirować firmy do podejmowania działań przynoszących korzyść zarówno firmie, jak i społeczeństwu — wskazuje Małgorzata Greszta, prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Aktywność społeczna

Raport prezentuje przykłady w siedmiu obszarach tematycznych. Niemal połowa przypadków dotyczy zaangażowania społecznego, co wynika głównie z tego, że odpowiedzialność społeczna biznesu utożsamiana jest powszechnie właśnie z aktywnością społeczną. Poza tym, jest ona najbardziej spektakularna.

Najmniej firm podejmuje działania w obszarze zarządzania. Większość z nich patrzy bowiem na odpowiedzialność społeczną przez pryzmat poszczególnych, często przypadkowych, działań pomagających w kreowaniu wizerunku. Rzadko kiedy tworzy się wewnętrzną, kompleksową strategię w tym zakresie. Nadal nie jest również popularne spisywanie standardów etycznych w formie kodeksów czy publikowanie raportów społecznych.

Z kolei wśród przykładów w obszarze dotyczącym traktowania akcjonariuszy mało jest tych bezpośrednio związanych z samymi firmami. Zdaniem Macieja Dzierżanowstóego, kierownika w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, tematyka nadzoru korporacyjnego nie wzbudzała w 2004 r. tak silnego zainteresowania jak w latach wcześniejszych. Takie wydarzenia, jak afera związana z odprawami dla pracowników spółek energetycznych czy doniesienia „PB” na temat „grupy trzymającej giełdę”, pokazały, jakie mogą być skutki niedoceniania tego problemu.

Pomogła Unia

Polskie firmy podjęły w ubiegłym roku wiele działań w zakresie kształtowania relacji z pracownikami czy marketingu i komunikacji. Wzrosło zainteresowanie długofalowymi programami wolontariatu pracowniczego, które są traktowane głównie jako element systemów motywacji. W ramach marketingu społecznego firmy wybierają dwie drogi — kampanie społeczne, realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz marketing zaangażowany społecznie, który obok nagłaśniania problemów społeczeństwa pozwala firmie zwiększyć sprzedaż. Duży krok zrobiłypolskie przedsiębiorstwa w stronę ochrony środowiska — coraz częściej wprowadzają systemy zarządzania środowiskiem i wpisują ekologię w strategię rozwoju firmy.

Odpowiedzialność społeczna staje się powoli dla firm koniecznością. Dlaczego? Polscy klienci w coraz większym stopniu uwzględniają wymiar etyczny przy podejmowaniu decyzji o zakupie danego produktu. Co ciekawe, z badania przeprowadzonego na zlecenie Forum i firmy Danone na temat postaw Polaków wobec społecznej odpowiedzialności biznesu wynika, że zdecydowana większość społeczeństwa uznaje za odpowiedzialny biznes działania etyczne powiązane z biznesem, czyli uczciwe postępowanie wobec pracowników, kontrahentów i klientów. Tylko 11 proc. ankietowanych wskazuje na działania związane zaangażowaniem społecznym.

Organizacja

Forum Odpowiedzialnego Biznesu powstało w 2000 r. Jego celem jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy środowiska,

Magdalena Krakowska

źródło: Puls Biznesu