Dobre praktyki w zatrudnianiu młodych osób – Zakład Fotograficzny „u Jarka” Jarosław Deka dla EU Talent

21 grudnia 2018

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość podzielenia się swoimi dobrymi praktykami z zakresu organizacji praktyk i staży zawodowych – ze środowiskiem biznesowym w ramach projektu  EU Talent koordynowanego na szczeblu międzynarodowym przez CSR Europe. Jedną z firm z sektora MŚP, która zdecydowała podzielić się dobrymi praktykami w tym zakresie jest Zakład Fotograficzny „u Jarka” Jarosław Deka.

Opis praktyki

Działania edukacyjne, które dominują w  zakładzie związane są przede wszystkim z kształceniem praktykantów i uczniów. Do tej pory firma uczestniczyła w kształceniu kilkudziesięciu praktykantów oraz dwunastu uczniów. Zakład co roku czynnie uczestniczy w Dniu Przedsiębiorczości organizowanym w szkołach ponadgimnazjalnych. W tym dniu młodzież z różnych placówek odwiedza firmę, aby zobaczyć jak przebiega dzień pracy w zakładzie fotograficznym.

Edukacja zawodowa przebiega zgodnie z planem nauczania nakreślonym przez instytucje oświatowe. Podczas praktyk podejmowane są czynności z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej. W  zakładzie uczniowie zgłębiają wiedzę z zakresu historii fotografii, pracują w ciemni, poznają najnowszą obróbkę cyfrową i graficzną fotografii.  Elementem kształcenia są także wyjścia na wystawy fotograficzne. Uczniowie i pracownicy tworzą jeden mechanizm. Etatowi pracownicy zobowiązują się do współrealizacji programu nauczania i doskonale wywiązują się ze swoich zadań związanych z wdrażaniem praktykantów do pracy w zawodzie fotografa i grafika. Dzięki wypracowaniu pewnego schematu działań, poszczególne etapy edukacji młodzieży są dla pracowników ułatwieniem w codziennych zadaniach. Uczniowie otrzymują zadania praktyczne, które są omawiane i oceniane.

Osiągnięte rezultaty

Uczniowie pod okiem pracowników nabywają umiejętności pracy w studio, pracy z modelami, organizacji pracy w plenerze, a także zdobywają wiedzę z zakresu posługiwania się urządzeniami specjalistycznymi (zaawansowany sprzęt fotograficzny, fotolab, a także obsługa profesjonalnych programów graficzny i inne.)Bardzo często relacje pracownik – uczeń z czasem przeradzają się w relacje współpracownicze, a uczniowie po zakończeniu edukacji utrzymują stałe kontakty zarówno z pracownikami, jak i zakładem.

 –  Prowadzenie czynności edukacyjnych powoduje, iż czujemy satysfakcję z dobrze przeprowadzonych działań i przekazanej wiedzy, wiadomości i umiejętności z zakresu fotografii. Możemy powiedzieć, że dzięki pracy wkładanej w prowadzenie procesu kształcenia, wzrasta wartość marki naszej firmy. Udział w projekcie EU Talent pomaga szerzyć wiedzę i zachęcać nawet najmniejsze przedsiębiorstwa do zaangażowania w kształcenie przyszłych kadr – mówi Jarosław Deka, właściciel firmy.

O projekcie

EU Talent (Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth) to program CSR Europe, finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest tworzenie krajowych i europejskich inicjatyw edukacyjnych, pomagających małym i średniej wielkości firmom w zapewnieniu większej liczby miejsc i lepszych warunków dla stażystów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent.

źródło: Zakład „U Jarka”, informacja własna