Dobre praktyki w zatrudnianiu młodych osób – Przedsiębiorstwo DREMUS Waldemar Muszyński

18 grudnia 2018

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość podzielenia się swoimi dobrymi praktykami z zakresu organizacji praktyk i staży zawodowych – ze środowiskiem biznesowym w ramach projektu EU Talent koordynowanego na szczeblu międzynarodowym przez CSR Europe. Jedną z firm z sektora MŚP, która zdecydowała podzielić się dobrymi praktykami w tym zakresie jest Przedsiębiorstwo DREMUS Waldemar Muszyński.

Opis praktyki

Przedsiębiorstwo, Dremus od kilku lat angażuje się w organizację praktyk i staży zawodowych. Młodzi ludzie mają możliwość zdobycia doświadczenia i praktycznych umiejętności a Firma ma okazję pozyskania i wykształcenia przyszłych pracowników. Oferta skierowana jest zarówno do studentów, uczniów szkół zawodowych, jak i dla osób, które chciałyby zmienić kwalifikacje zawodowe.

Praktyki organizowane są  w ramach Funduszu Pracy przez Powiatowe Urzędy Pracy. Ponadto przedsiębiorstwo współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi przy organizacji staży zawodowych dla młodych osób z Unii Europejskiej.

W marcu 2018 roku przyjęto 3 osoby z Francji na 2-tygodniowy staż zawodowy. W ramach staży firma oferuje możliwość pozyskania wiedzy, nie tylko teoretycznej, ale również praktycznej z zakresu produkcji w branży drzewnej.  Praktykanci mieli okazję poznania nowoczesnego parku maszynowego składającego się z maszyn typu CNC, obrabiarek,  nowoczesnych pił oraz linii lakierniczej. Doskonalili swoje umiejętności wykonując prace manualne, jak kosmetyka drewna, szpachlowanie szlifowanie ręczne, a także prace wymagające wyższych umiejętności związanych z projektowaniem i pisaniem programów w nowoczesnych centrach obróbczych.

Osiągnięte rezultaty

Stażyści z Francji poznali technologię produkcji drzewnej. Zyskali wiedzę nie tylko teoretyczną ale również praktyczną. Rozwijali swoje umiejętności we wszystkich etapach procesu produkcji w surowcu jakim jest drewno. Poznali system zarządzania jakością oraz standardy dotyczące bezpieczeństwa w pracy. Praktykanci pracowali wykorzystując proste i zaawansowane technologicznie maszyny stolarskie.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy – dla przedsiębiorstwa i dla stażystów cenna jest wymiana doświadczeń o charakterze międzynarodowym w zakresie technik produkcji w branży drzewnej, a nawiązana współpraca z partnerem zagranicznym przełamała bariery komunikacyjne.

– Uważamy, że warto angażować się w praktyki / staże zawodowe, bo tylko tak możemy kształcić przyszłą kadrę. Im więcej młodzi ludzie poznają zasad pracy, zdobędą doświadczenia, będą stosować nowoczesne rozwiązania, tym lepszymi pracownikami a nawet pracodawcami mogą stać się w przyszłości. Niedostatek szkół zawodowych skutkuje brakiem wykwalifikowanych pracowników w podstawowych zawodach: stolarz, ślusarz, mechanik.

Praktyki dają firmie możliwości przygotowania zawodowego młodych lub niedoświadczonych w danej branży stażystów. Pomagają wprowadzać program doskonalenia zawodowego, aby w przyszłości wiedzieć jak skutecznie przekazać wiedzę i praktykę stażystom i jednocześnie pozyskać wykwalifikowanych pracowników. Biorąc udział w projekcie EU Talent poznajemy ludzi z innych krajów Unii Europejskiej, którzy mogą podzielić się doświadczeniem i spostrzeżeniami, które zdobywają podczas praktyk w innych firmach na rynku UE.

O projekcie

EU Talent (Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth) to program CSR Europe, finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest tworzenie krajowych i europejskich inicjatyw edukacyjnych, pomagających małym i średniej wielkości firmom w zapewnieniu większej liczby miejsc i lepszych warunków dla stażystów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent.

źródło:  informacja własna