Dobre praktyki w zatrudnianiu młodych osób – P.I.W. „Wifama-Prexer” Sp. z o.o.

18 grudnia 2018

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość podzielenia się swoimi dobrymi praktykami z zakresu organizacji praktyk i staży zawodowych – ze środowiskiem biznesowym w ramach projektu EU Talent koordynowanego na szczeblu międzynarodowym przez CSR Europe. Jedną z firm z sektora MŚP, która zdecydowała podzielić się dobrymi praktykami w tym zakresie jest P.I.W. „Wifama-Prexer” Sp. z o.o.

Opis praktyki

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe WIFAMA – PREXER Sp. z o. o. jest firmą z wieloletnimi tradycjami, kontynuującą działalność firmy powstałej w 1926 roku. Zatrudnia specjalistów, którzy dbają o innowacyjność i jakość produktów. Ważną rolę w kształceniu specjalistów odgrywają staże i praktyki. Dlatego też  Firma współpracuje z branżowymi szkołami technicznymi prowadząc praktyki szkolne. Zaangażowana jest w organizację staży dla studentów Politechniki Łódzkiej. Oferuje pracę wakacyjną i weekendową dla studentów  i uczniów, którzy ukończyli 18 rok życia. Ponadto współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi przy organizacji międzynarodowych praktyk, staży i wizyt studyjnych. Przykładem dobrej praktyki jest udział w stażu zawodowym praktykanta z Włoch. Uczestniczył on we wszystkich etapach cyklu produkcyjnego, poznając prace zespołu badawczo – wdrożeniowego, proces technologiczny i park maszynowy.  W tym zakresie Firma stara się wspierać międzynarodową mobilność zawodową osób młodych.

Osiągnięte rezultaty

Wartością dodaną dla Firmy, jej pracowników i stażystów z UE są międzynarodowe doświadczenia w zakresie poznawania technik i metod produkcji. Nawiązanie i zacieśnianie współpracy z partnerami zagranicznymi umożliwia wymianę wiedzy, nabywanie nowych umiejętności, które przyczyniają się do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności komunikacyjnych, językowych i międzykulturowych pracowników. Dzięki praktykom w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym WIFAMA-PREXER stażysta utrwalił wiedzę nabytą w trakcie nauki, poznał sposoby rozwiązywania problemów w praktyce i nabył praktyczne umiejętności związane z obsługą nowoczesnych maszyn. Poznał atmosferę pracy i spotykał się z realiami życia, co dało mu także pewne wyobrażenie o możliwościach rozwoju w zawodzie, w którym się kształci.

–  Praktyki i staże to świetna okazja, żeby poznać tajniki wybranego zawodu od strony praktycznej i możliwości związane z rozwojem zawodowym. Ponadto pozwalają zmierzyć się z wyzwaniami pracy codziennej przy rozwiązywaniu realnych i często złożonych problemów. To również dobry sposób na znalezienie pierwszej pracy, poznanie ludzi z doświadczeniem oraz wymianę wiedzy i zastosowanie jej w praktyce. – mówią przedstawiciele firmy.

O projekcie

EU Talent (Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth) to program CSR Europe, finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest tworzenie krajowych i europejskich inicjatyw edukacyjnych, pomagających małym i średniej wielkości firmom w zapewnieniu większej liczby miejsc i lepszych warunków dla stażystów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent.

źródło:  informacja własna