Dobre praktyki w zatrudnianiu młodych osób – ABC Czepczyński dla EU Talent

5 lipca 2018

Dotyczy firmy: ABC Czepczyński,

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość podzielenia się swoimi dobrymi praktykami z zakresu organizacji praktyk i staży zawodowych – ze środowiskiem biznesowym w ramach projektu  EU Talent koordynowanego na szczeblu międzynarodowym przez CSR Europe. Jedną z firm z sektora MŚP, która zdecydowała podzielić się dobrymi praktykami w tym zakresie jest ABC Czepczyński – partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Weź udział w webinarium EU Talent o korzyściach z praktyk i staży zawodowych (16 lipca) >>

Opis praktyki

Firma ABC-Czepczyński w 2016 roku pilotażowo objęła swoim wsparciem kształcenie uczniów klas o profilu technik spedytor w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie. Od 2017 roku  firma sprawuje patronat nad dwiema klasami technikum. W ramach współpracy specjaliści z firmy prowadzą w szkole warsztaty i wykłady. Dodatkowo uczniowie przychodzą do siedziby ABC-Czepczyński na zajęcia praktyczne. Firma ufundowała także wyposażenie pomieszczenia dla klasy spedycyjnej w szkole.

W roku 2018 praktyki zawodowe w firmie odbyło 10 uczniów (w tym jedna osoba z niepełnosprawnością) oraz 1 stażysta. Program praktyk oparty został na założeniach projektowych, w ramach których uczniowie przez cały okres nauki przyswajali niezbędne w pracy spedytora wiadomości, a także praktycznie wykorzystywali je podczas pełnienia swoich obowiązków praktykanta. Każdy uczeń miał przydzielonego lidera, który był jego opiekunem. Uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy w różnych działach w firmie, takich jak m.in. sekretariat, księgowość, kontroling czy dział marketingu i CSR. Podczas praktyk prowadzili rozmowy telefoniczne (krajowe i zagraniczne), ćwiczyli umiejętności językowe, pisali wiadomości i pracowali na dedykowanym systemie TMS.

– Włączenie się we wsparcie edukacji zawodowej jest wielkim wyzwaniem stojącym przed przedsiębiorcami. W czasach kiedy rynek pracownika bywa niepewny, praktyki i staże, a także wsparcie szkół to nie tylko działanie społeczne, ale inwestycja we wspólne dobro. Wspierając kształcenie tworzymy relację z praktykantem, poznaje on strukturę firmy i jej kulturę organizacyjną. Praktykant staje się ambasadorem tego, co dzieje się wewnątrz przedsiębiorstwa. Poznaje też od strony praktycznej zawód, ma szansę zweryfikować swoje decyzje. Rozpoczynając pracę po zakończeniu kształcenia, będzie już świadomym i wyuczonym pracownikiem, z doświadczeniem i umiejętnościami, na których najbardziej nam zależy. Tego wszystkiego dostarcza program EU Talent. – mówi Artur Czepczyński, Prezes Zarządu ABC Czepczyński.

Osiągnięte rezultaty

Włączenie się firmy ABC-Czepczyński w działania edukacyjne Zespołu Szkół Technicznych, wzmocniło je o praktyczny wymiar kształcenia. Nauczyciele zyskali pomoc od strony specjalistów, a uczniowie możliwość weryfikowania zdobywanej wiedzy poprzez doświadczenia praktyczne.

W 2015 roku przed przystąpieniem firmy do projektu kandydatów na kształcenie w klasach o profilu technik spedytor było 9. Po wspólnych działaniach i informowaniu o możliwościach odbycia praktyk i zdobycia zatrudnienia po zakończeniu kształcenia, w 2016 roku liczba ta wynosiła 25 kandydatów.

Firma została wysoko oceniona przez praktykantów oraz przedstawicieli szkoły za profesjonalizm i podmiotowe podejście do praktykantów oraz skupienie się na realnej, świadomej i holistycznej metodzie kształcenia praktycznych umiejętności.

Weź udział w webinarium EU Talent o korzyściach z praktyk i staży zawodowych (16 lipca) >>

Zgłoś praktyki firmy

Firmy z sektora MŚP a Polsce często dają możliwość uczniom szkół zawodowych i techników do zdobycia doświadczenia i niezbędnej dla rozwoju wiedzy dzięki organizowaniu praktyk zawodowych. Zachęcamy przedstawicieli firm MŚP do podzielenia się korzyściami płynącymi z zatrudniania młodych na praktykach zawodowych, poprzez przesłanie wypełnionego formularza wraz ze zdjęciem z przeprowadzonych staży i logo firmy na adres koordynatorki projektu Marty Borowskiej (marta.borowska@fob.org.pl) . Praktyki mogą dotyczyć obszarów: zarządzanie, rekrutacja i zmiana pracy, jakość szkolenia, jakość kształcenia oraz warunki zatrudnienia. 

Nadesłane opisy dziaałń pojawią się w informacjach poświęconych projektowi EU Talent przygotowywanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu  i na europejskiej stronie projektu, stając się inspiracją dla innych firm z sektora.

Pobierz formularz >>

O projekcie

EU Talent (Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth) to program CSR Europe, finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest tworzenie krajowych i europejskich inicjatyw edukacyjnych, pomagających małym i średniej wielkości firmom w zapewnieniu większej liczby miejsc i lepszych warunków dla stażystów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent.

źródło: ABC Czepczyński, informacja własna