Dobre praktyki w ubezpieczeniach.

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 13 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
26 sierpnia 2010

„Kodeks dobrych praktyk” został opracowany przez Zespół ds. Corporate Governance PIU, zaprezentowany podczas Walnego Zgromadzenia PIU, 21 maja br. i rozesłany do podpisu przez członków Izby. Do tej pory Kodeks podpisało sześciu przedstawicieli zakładów ubezpieczeń.

Zakłady ubezpieczeń należą do prekursorów w zakresie etyki w działalności gospodarczej, są podmiotami, którym klienci powierzają ochronę najwyższych dóbr (życie, mienie), powinny zatem stale potwierdzać zaufanie, jakim zostały obdarzone. Zakłady ubezpieczeń prowadzą swą działalność zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami tzw. społecznie odpowiedzialnego biznesu, jak również aktywnie uczestniczą w procesie rozwoju i doskonalenia tych zasad. (Wiadomości Ubezpieczeniowe, 01.06.07)

Cały artykuł