Dobre praktyki TAURONA w obszarze CSR w Raporcie Dobrych Praktyk

6 kwietnia 2017

Dotyczy firmy: Grupa TAURON,

12 dobrych praktyk realizowanych w minionym roku przez TAURON, partnera strategicznego FOB, zostało opisanych w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”. Ogłoszenie raportu, publikowanego cyklicznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 15 lat, miało miejsce 30 marca br. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

W tegorocznym, wydaniu raportu znalazło się aż dwanaście inicjatyw prowadzonych przez spółki Grupy TAURON. Tym samym firma znalazła się w pierwszej dziesiątce przedsiębiorstw (spośród 180 firm) o największej liczbie dobrych praktyk opublikowanych w dokumencie.

Pobierz raport

W zakresie środowiska doceniono koncepcję zagospodarowania ubocznych produktów wydobycia realizowaną przez TAURON Wydobycie, akcję „Bocian nasz” autorstwa TAURON Dystrybucja, a także inicjatywę ekologiczną Sala przyrody TAURON Ekoenergia. W obszarze zaangażowania społecznego  i rozwoju społeczności lokalnej wyróżniono projekty Energia dla Seniora  oraz akcję edukacyjną „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”. Doceniono również kampanię adresowaną do nauczycieli szkół kształcących w zawodzie elektryka – realizowaną przez TAURON Dystrybucja Serwis, akcję Bliżej energetyki. Wyróżniono akcje Dzień dobry BHP oraz profilaktykę zdrowia w zakresie narządów ruchu.

Wśród inicjatyw w obszarze ładu organizacyjnego znalazło się prowadzone w TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Serwis i TAURON Dystrybucja Pomiary Programy rozwojowe Skuteczni Liderzy w Jednej Dystrybucji. Natomiast jako dobre praktyki w zakresie zagadnień konsumenckich przytoczono akcje społeczne „Bezpieczniki TAURONA” oraz „Klient na horyzoncie”.

Głównym dokumentem wyznaczającym kierunki działalności w obszarze pozafinansowym w TAURONIE jest Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na latach 2016-2018 z perspektywą do 2020 r. Opiera się ona na pięciu kierunkach strategicznych – dwóch wiodących (bezpieczeństwo energetyczne dla klientów, zorientowanie na klienta) oraz trzech wspierających (kultura etyczna i zaangażowanie pracowników, ochrona środowiska oraz partnerstwo społeczno-biznesowe).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” stanowi największy w kraju przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku. Jubileuszowa edycja raportu zawiera opisy praktyk 180 firm, które swoje działania w zakresie CSR realizowały w 2016 roku oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem. Publikacja zestawia najlepsze przykłady działań, grupując je według siedmiu obszarów zgodnych normą ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

źródło: materiały prasowe firmy