Dobre praktyki mają być skuteczne

28 lutego 2007

Najciekawszych pozytywnych działań realizowanych przez firmy w miejscu pracy, relacjach z klientami i lokalną społecznością przedstawia czwarty raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2005. Dobre przykłady”.

Rok temu pokazaliśmy aż 100 przykładów. W tym mniej, ale to już nie tylko pojedyncze akcje, lecz długofalowe inwestycje z szansami na przetrwanie i przynoszenie korzyści wszystkim stronom — podkreśla Oksana Świerczyńska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB).

Nie tylko wizerunek

Najwięcej, bo niemal połowa prezentowanych w raporcie praktyk dotyczy zaangażowania społecznego. Wciąż wiele firm utożsamia odpowiedzialny biznes ze spektakularną działalnością, która pozwala im kreować pozytywny wizerunek. Tymczasem, zdaniem Bolesława Roka, wiceprezesa FOB, w odpowiedzialnym biznesie nie chodzi tylko o odpowiedzialność społeczną, ale przede wszystkim o biznesową — za produkt, wobec rynku, partnerów, klientów, pracowników i innych grup. Nie służy ona jedynie budowaniu wizerunku, lecz jest strategią zarządzania firmą, mającą przynosić jej właścicielom wymierne efekty biznesowe.

Pracownicy ważniejsi

Działania firm wobec pracowników znalazły się na drugim miejscu. Najczęściej chodzi o wdrażanie kodeksów etycznych, na ogół jednak są to standardy korporacyjne wprowadzone w polskich oddziałach. W pozostałych firmach popularny staje się wolontariat pracowniczy, angażowanie pracowników w zarządzanie, wyrównywanie szans oraz dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie. Najmniej działań wiąże się z funkcjonowaniem firm na rynku. Inicjatywy w tym zakresie podjęły m.in.: Metro Group, która angażuje dostawców w ochronę środowiska, i Market-planet, pomagający klientom wdrażać praktyki zakupowe minimalizujące korupcję.

Oni to robią dobrze

Raport FOB pokazuje konkretne przykłady pozytywnych działań firm. I tak Cadbury Wedel wdrożyła program umożliwiający pracownikom otrzymanie pieniędzy na realizację autorskiego projektu społecznego. Najlepsze są nagradzane. Działa też „giełda magicznych godzin” – dobrowolna pomoc pracowników dla dzieci z lokalnych stowarzyszeń. Dostają oni od firmy wsparcie w postaci produktów, transportu i pomocy organizacyjnej. Współpraca z lokalnymi organizacjami ma przynieść obopólne korzyści. Organizacje dostaną wsparcie finansowe i rzeczowe oraz pomoc wolontariuszy a pracownicy – możliwość działania na rzecz własnej społeczności i lepszy klimat pracy.

Z kolei Kompania Piwowarska w 2005 r. wprowadziła odpowiedzialny marketing swoich produktów. Realizuje program „Manifest alkoholowy”, który ma pomóc w propagowaniu konsumpcji alkoholu, niepowodującej negatywnych skutków zdrowotnych lub społecznych. Oparto go na „Kodeksie reklamowym Browarów Polskich”, „Manifeście alkoholowym SAB Miller” i „Kodeksie marketingowym SAB Miller”. Program obejmuje wszystkich pracowników tworzących komunikację marketingową i załogi współpracujących agencji reklamowych. Każda z tych osób wzięła udział w szkoleniach z zakresu etycznego marketingu i zasad manifestu. Komunikacja marketingowa obejmuje media, opakowania, promocje, product placement, merchandi-sing, sponsoring i badania. Opiniowaniem zgodności pomysłów i materiałów z deklaracjami zajmuje się komisja ds. zgodności marketingowej.

Natomiast dystrybutor farmaceutyczny Torfarm i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji od pięciu lat organizują kampanię „Apteka bez barier”. Ma ona pomóc w zlikwidowaniu przeszkód architektonicznych i mentalnych w aptekach. W ramach konkursu o tym samym tytule wyróżniane są apteki dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Kampania informacyjna dla aptekarzy pokazuje możliwości usunięcia barier w aptekach i konieczność profesjonalnej opieki farmaceutycznej nad niepełnosprawnymi. Głównymi narzędziami komunikacyjnymi są „Magazyn Aptekarski” Torfarmu i „Przewodnik dla aptekarzy”.

Magdalena Krukowska HD

źródło: Puls Biznesu