Dobre praktyki LOTOSU w Raporcie FOB

11 kwietnia 2016

Dotyczy firmy: Grupa LOTOS,

Aż 13 dobrych praktyk Grupy Kapitałowej LOTOS zostało opublikowanych w 14. edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport zawiera ponad 800 przykładów działań społecznie odpowiedzialnych i ponad 130 firm zgłaszających swoje inicjatywy. Publikacja stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” grupuje działania firm według 7 obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Najwięcej praktyk opisanych zostało w obszarze „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”, ale największy ich wzrost obserwujemy w obszarze „praktyki z zakresu pracy” (2014 – 84 praktyki, 2015 – 113 praktyk).

Liczba zgłaszanych praktyk świadczy o dużym wzroście aktywności biznesu w zakresie odpowiedzialności społecznej w porównaniu do roku 2014. CSR się w Polsce profesjonalizuje, a biznes szuka w tej koncepcji korzyści w perspektywie długofalowej, co jest ze wszech miar słusznym podejściem – podkreśla Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Inicjatywy LOTOSU zostały zakwalifikowane jako dobre praktyki nie tylko w najbardziej popularnych obszarach, do których należy zaangażowanie społeczne, ale również w obszarach z zakresu: pracy, środowiska i ładu organizacyjnego.

– LOTOS jako Partner Strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat zgłasza swoje projekty do tej najważniejszej publikacji FOB. Tak duża liczba zakwalifikowanych dobrych praktyk LOTOSU utwierdza w przekonaniu, że przyjęta przez nas polityka prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny zmierza w dobrym kierunku. Pozwala nam to kształtować dobrą pozycję firmy i wspiera budowę przewagi konkurencyjnej na rynku – podsumowuje Jowita Twardowska, z-ca dyrektora generalnego ds. Korporacyjnych, dyrektor ds. Komunikacji i CSR Grupy LOTOS.