Dobre praktyki Henkla wyróżnione przez FOB

2 kwietnia 2015

Dotyczy firmy: Henkel Polska,

Projekty firmy Henkel z obszaru zrównoważonego rozwoju zostały opublikowane  w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” tworzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja, która zbiera działania firm w zakresie CSR z danego roku. W ten sposób powstaje największy w Polsce (w najnowszej edycji prawie 700 praktyk) przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego.

W tegorocznym wydaniu raportu znalazły się cztery nowe oraz jedna długoletnia praktyka polskiego oddziału Henkla. W rozdziale poświęconym obszarowi „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” opublikowano informacje o takich projektach Henkla jak „Ambasadorowie Zrównoważonego Rozwoju”, „Chodźmy pomagać” oraz „Shaping Future”. W obszarze „Praktyki z zakresu pracy” można przeczytać o projekcie o nazwie „Poradnik Rodzica”.

W sekcji dotyczącej długoletnich projektów CSR twórcy raportu docenili prowadzony przez Henkla od 2013 roku projekt „W drodze do pracy”, mający na celu aktywizację zawodową kobiet pozostających dłuższy okres bez zatrudnienia.

Projekty Henkla spotykały się z uznaniem zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu dokonującego selekcji zgłoszeń także w ubiegłych latach. W poprzednich edycjach publikacją objęte zostały m.in. „Program wolontariatu pracowniczego MIT”, program „Odpowiedzialność i Troska” i konkurs ekologiczny „Henkel – zielone granty”.

Informacje o nowych praktykach wyróżnionych w 13. edycji raportu:

Ambasadorowie Zrównoważonego Rozwoju to globalne przedsięwzięcie Henkla, którego głównym zamierzeniem jest zwiększanie świadomości proekologicznej dzieci na całym świecie poprzez szkolenia prowadzone przez wolontariuszy – pracowników firmy. W Polsce przez ostatnie 2 lata ponad 800 dzieci ze szkół podstawowych miało szansę zrozumieć ideę zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnej konsumpcji.

Chodźmy pomagać to cykliczna akcja mająca na celu wsparcie finansowe warszawskiego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Dwa razy do roku pracownicy firmy Henkel – rekreacyjnie chodząc wyposażeni w krokomierze – mają szansę „wychodzić” wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia. Wysokość firmowej donacji zależy od liczby kilometrów pokonanych przez pracowników – wolontariuszy. W 2014 roku w dwóch edycjach projektu kilkudziesięciu wolontariuszy przebyło w sumie ponad 8 800 kilometrów, co przełożyło się na łącznie blisko ponad 25 tysięcy złotych donacji.

Poradnik Rodzica to inicjatywa działu personalnego firmy Henkel, która ma ułatwić młodym rodzicom łączenie życia rodzinnego z zawodowym. W tym celu powstał „Poradnik Rodzica” składający się z trzech części: „Przed urodzeniem dziecka” „Narodziny” i „Po urodzeniu dziecka”. W każdej z nich szczegółowo opisane zostały prawa i obowiązki rodziców wynikające z przepisów polskiego prawa i Kodeksu Pracy. Poradnik zawiera również konkretne wskazówki, z jakimi dokumentami należy zgłosić się do działu kadr w każdej sytuacji, a także informacje na temat dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego zapewnianego przez firmę pracownikowi i jego rodzinie.

Shaping Future to projekt zwiększający szanse młodych ludzi na rynku pracy. Kilkanaście młodych kobiet z SOS Wioski Dziecięce w Biłgoraju, Kraśniku i Skorcu zostało objętych programem szkoleniowym, w ramach którego – pod okiem specjalistów – poznały tajniki zawodu fryzjera. Dwie osoby, które osiągnęły najwyższy wynik w kończącym projekt egzaminie umiejętności, otrzymały stypendia od firmy Henkel na dalszą naukę w szkole fryzjerskiej.

Więcej informacji na www.henkel.pl i www.henkel.com.