Do 11 czerwca trwają konsultacje dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych

24 marca 2020

W związku z zadeklarowanymi przez Komisję Europejską działaniami mającymi na celu wsparcie realizacji celów określonych w Nowym Europejskim Zielonym Ładzie (New EU Green Deal), Komisja rozpoczęła  konsultacje publiczne w sprawie rewizji dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych. Publiczne konsultacje potrwają do 11 czerwca br. (przedłużony termin). Zachęcamy do udziału!

Rewizja ww. dyrektywy ma przyczynić się do podniesienia jakości i porównywalności ujawnianych informacji niefinansowych. Celem jest wsparcie realizacji idei tzw. odpowiedzialnego inwestowania i przyczynienie się do większego „zazielenienia gospodarki”, a także dostarczenie lepszej jakości danych niefinansowych dla tzw. uczestników rynku finansowego, którzy będą wkrótce obowiązkowo ujawniać informacje na temat polityki inwestycyjnej i w jakim zakresie uwzględniają dane niefinansowe w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Konsultacje KE polegają na udzieleniu odpowiedzi na wszystkie lub część pytań zawartych w obszernej i szczegółowej ankiecie skierowanej do różnego rodzaju interesariuszy. Ankieta dostępna jest tutaj >>

Zachęcamy do aktywnego udziału w tych konsultacjach poprzez udzielenie odpowiedzi (online) na wybrane i skierowane do Państwa pytania w ankiecie KE.

Głos polskich instytucji, organizacji oraz spółek będzie tym bardziej znaczący, im więcej odpowiedzi z Polski otrzyma Komisja. Jest to szczególnie ważne na tym etapie prac Komisji nad rewizją unijnych przepisów w obszarze raportowania niefinansowego, gdyż proponowane i rozważane przez KE rozwiązania zdeterminują prawdopodobnie na dłuższy okres obowiązkowe raportowanie informacji niefinansowych przez określone spółki w UE.

Zwracamy Państwa uwagę w szczególności na kluczowe kwestie poruszone przez KE w ankiecie dotyczące: opracowania jednego obowiązkowego standardu raportowania niefinansowego, wprowadzenia obowiązku audytowania informacji niefinansowych oraz rozszerzenia obowiązku raportowania niefinansowego na inne spółki (kilka różnych propozycji).

Źródło: Ministerstwo Finansów, ec.europa.eu