Do 100 000 złotych dotacji na wdrożenie CSR w mMŚP

18 stycznia 2016

Polska Agenda Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III nabór wniosków w projekcie „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanym przez PARP w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.

Zgodnie z decyzją instytucji nadzorujących realizację projektu III nabór wniosków jest skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z 5 województw, które wykazały najniższą aktywność w ramach dwóch poprzednich naborów wniosków. Są to województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, świętokrzyskie i łódzkie.

Ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie PARP. Nabór wniosków trwa od 11 stycznia do 8 lutego 2016 r.