Dlaczego warto zostać wystawcą 6. Targów CSR? [video]

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 7 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
10 sierpnia 2016

Dotyczy firmy: IKEA,

Wystawcy tegorocznych Targów CSR opowiadają o znaczeniu wydarzenia i korzyściach płynących z prezentowania swoich działań i praktyk. Firmy, których reprezentanci dzielą się swoimi opiniami, kontynuują obecność na Targach, gdyż swoje stoiska miały również w poprzedniej edycji Targów CSR w 2014 roku.

PKN ORLEN

PKN ORLEN wystawia się na Targach od ich pierwszej edycji w 2005. Na targach zaprezentuje swoje działania i produkty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dopełnieniem będzie prezentacja aktywności prowadzonych przez korporacyjną Fundację ORLEN – Dar Serca. Więcej informacji  w zaproszeniu multimedialnym oraz na podstronie wystawcy: odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/pkn-orlen/

https://youtu.be/9_ydocfyqNc

 

IKEA

IKEA jest partnerem głównym Targów CSR. Zaprezentuje na Targach przykłady swoich działań na rzecz bardziej zrównoważonego życia w domu. Więcej w poniższym materiale i na podstronie wystawcy: odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/IKEA

 

FEEL IT!

Tym razem o swojej obecności na Targach opowiada przedstawiciel firmy Feel it!, tworzącej profesjonalne programy prozdrowotne dla firm, których celem jest poprawa zdrowia pracowników biurowych w miejscu pracy. O korzyściach płynących z uczestnictwa w Targach w poniższym materiale video. Więcej o samej firmie na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/feel-it

Przestrzeń do prezentacji

Targi CSR to wydarzenie w pełni otwarte dla zwiedzających (wejście jest bezpłatne). Z tego powodu na swoje stoisko wystawcy mogą zaprosić własnych klientów, kontrahentów czy pracowników. Co więcej wydarzenie będzie transmitowane online, więc firmy i organizacje otrzymają dodatkowy kanał do komunikacji i pokazania swoich działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Tak szeroka publiczność pozwoli również dotrzeć ze swoimi praktykami do nowych interesariuszy, w tym również mediów.

Przestrzeń do dyskusji

Wydarzenie umożliwia nawiązywanie nowych relacji, budowanie dialogu z różnorodnym otoczeniem. Wśród odbiorców Targów CSR znajdują się bowiem m.in.: przedstawiciele/lki firm zainteresowanych rozwijaniem i wdrażaniem CSR, przedstawiciele administracji publicznej i innych instytucji, dziennikarze, konsumenci, studenci, przedstawiciele/lki organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane tematem edukacji podejmowanej przez biznes oraz wszyscy, którym bliska jest odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój.

Przestrzeń do zdobywania wiedzy

Organizatorzy przewidują różnorodne formy prezentacji zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu: część konferencyjna, wywiady/rozmowy na scenie Targów, launch publikacji poświęconej strategii CSR i oczywiście stoiska targowe. Targi będą transmitowane online i obecne w mediach  społecznościowych pod hashtagiem #TargiCSR. W ten sposób wystawcy nie tylko będą na wydarzeniu, ale również w sposób aktywny będą mogli brać udział w części konferencyjnej towarzyszącej Targom.

Tematem części konferencyjnej wydarzenia będzie edukacyjna działalność biznesu. To właśnie podczas Targów po raz pierwszy ogłoszona zostanie lista inicjatyw mających na celu podnoszenie świadomości, edukowanie własnych interesariuszy w takich aspektach jak na przykład zdrowie, bezpieczeństwo, ekologia, rynek pracy, konsumpcja, współpraca z dostawcami, styl życia, kultura, technologia, nauka i rozwój. Lista przygotowywana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i dziennik „Rzeczpospolita”.

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie. Podczas 6. edycji wydarzenia w 2016 roku organizatorzy spodziewają się około 60 wystawców i 1200 zwiedzających.

Więcej informacji o wydarzeniu

Partnerzy i patroni 6. Targów CSR

(stan na 10.08.2016)

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner główny: IKEA

Partnerzy: PKN ORLEN, Polpharma

Patron honorowy: Ministerstwo Rozwoju

Patroni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Forum HR

Partner Medialny: Rzeczpospolita

Patroni medialni: Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, BE.NAVIGATOR, ngo.pl