Dlaczego rozmawiamy o PRACOWNIKACH na II Anty-Konferencji CSR?

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 9 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
2 października 2014

Pracownicy – ich kompetencje, wiedza i zaangażowanie – stanowią największą wartość dla współczesnej firmy. Wartość tym większą, że jak pokazują najnowsze dane GUS w ciągu najbliższych 35 lat populacja Polski zmniejszy się o ponad 4 mln, co nie pozostanie bez wpływu na rynek pracy.

  1. Pracownicy są najważniejszymi interesariuszami firmy, bez których nie może ona funkcjonować, dlatego tak ważna jest szczególna troska o ich sytuację.
  2. Czynniki takie jak atmosfera pracy, stopień satysfakcji i szacunek dla życia prywatnego są w pierwszej czwórce najczęściej wybieranych przez pracowników powodów zatrudnienia według badania Pracodawca Roku®. Każdy z nich można poprawić dzięki zaangażowaniu firmy na polu CSR.
  3. Na rynku pracy istnieje niedobór wysoce wykwalifikowanych specjalistów. Zaangażowanie społeczne firmy może być czynnikiem, który zadecyduje o zwycięstwie w wyścigu o najbardziej wartościowe talenty na rynku.
  4. Stworzenie otwartej i włączającej kultury organizacji, a także umiejętne zarządzanie różnorodnym zespołem stanie się jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakim staną firmy. Bez tych zmian niemożliwe będzie efektywne wykorzystanie potencjału pracowników, którzy częściej będą napływać do naszego kraju.
  5. Kluczowe w nadążaniu za coraz silniejszą konkurencją jest włączenie pracowników wszystkich szczebli w proces doskonalenia procesów i tworzenia innowacji. Bez efektywnych kanałów przepływu informacji i budowy atmosfery otwartości nie może się to udać.

Każda z dyskusji, które będą prowadzone na II AntyKonferencji CSR zostanie podsumowana przez ryślicieli. Dowiedzcie się więcej!