Dlaczego rozmawiamy o BUDOWANIU PARTNERSTW na II Anty-Konferencji CSR?

8 października 2014

Forum Odpowiedzialnego Biznesu we wrześniu tego roku wydało trzecią edycję “15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu”, która została poświęcona partnerstwom międzysektorowym. Choć przedsiębiorstwa dopiero przekonują się do tego rodzaju współpracy, to mamy już dobre praktyki, które mogą stanowić inspirację i wskazują, dlaczego warto inwestować w rozwijanie partnerstw.

  1. Współpraca międzysektorowa ukierunkowana jest na wzrost innowacyjności, gdyż czerpie z doświadczenia i zasobów różnych sektorów. Podczas II Anty-Konferencji CSR będziemy gościć przedstawicieli sektora biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i świata nauki.
  2. Procesy globalizacyjne i specyfika współczesnego rynku wymuszają szukanie kompetencji poza sektorami, w których się działa. Za przykład mogą służyć organizacje pozarządowe posiadają wiedzę o problemach społecznych i środowiskowych, którymi się zajmują.
  3. Rozwój współpracy z innymi podmiotami to rzeczywiste korzyści dla firm w tym m.in. niwelowanie luki zasobowej, poprawa efektywności, pozyskiwanie korzyści z procesu uczenia się oraz zmniejszanie niepewności w otoczeniu.
  4. Tworzenie partnerstw międzysektorowych to również wyzwanie dla firm. Warunkiem jego powodzenia jest gotowość na poznanie potrzeb, oczekiwań i potencjału drugiej strony.
  5. Z sukcesem partnerstwo – Santander Universidades w Polsce – wdraża Bank Zachodni WBK, partner główny II Anty-Konferencji CSR. O tym, jak rozwijać współpracę między sektorami, firma opowie w ramach dyskusji stolikowej podczas wydarzenia.

Każda z dyskusji, które będą prowadzone na II AntyKonferencji CSR zostanie podsumowana przez ryślicieli. Dowiedzcie się więcej!