Dlaczego rozmawiamy o ANGAŻOWANIU INTERESARIUSZY na II Anty-Konferencji CSR?

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 9 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
7 października 2014

Proces budowania relacji z kluczowymi interesariuszami planowany jest na lata. Wymaga nieustannej pracy nad podtrzymaniem wzajemnych kontaktów, dopasowywaniem narzędzi i odpowiadaniem na rzeczywiste potrzeby m.in. pracowników, klientów, społeczności lokalnej czy dostawców.

  1. Tylko trochę ponad 20 proc. konsumentów deklaruje, że posiada dużą wiedzę na temat działań społecznych i środowiskowych firm (Barometr CSR, 2013). Szukanie efektywnych sposobów na angażowanie interesariuszy podnosi świadomość klientów w tym zakresie.
  2. Swoim doświadczeniem w zakresie angażowania interesariuszy podzieli się w ramach stolika tematycznego podczas II Anty-Konferencji CSR firma PGNiG, partner branżowy wydarzenia.
  3. Warto czerpać z korzyści płynących z rozwijania współpracy z interesariuszami firmy, a należą do nich m.in. budowanie dobrych relacji i zaufania, zarządzanie ryzykiem, wzrost lojalności.
  4. Żadna z firm sama nie rozwiąże problemów społecznych. Angażowanie interesariuszy umożliwia rzeczywiste zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań otoczenia.
  5. „Kapitał interesariuszy określić można jako agregat zasobów wiedzy, relacji oraz gotowości dzielenia się swoim doświadczeniem, w końcu zaś zdolność do wspólnego działania i potencjał do wprowadzenia zmiany społecznej”, „Dialog i budowanie relacji z interesariuszami. Podręcznik dla firm” publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która ukaże się podczas II Anty-Konferencji CSR.

Każda z dyskusji, które będą prowadzone na II AntyKonferencji CSR zostanie podsumowana przez ryślicieli. Dowiedzcie się więcej!