Dla kogo „Pióro odpowiedzialności”? Poznaliśmy autorów najlepszych tekstów o CSR

12 kwietnia 2018

Finał 8. edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności” odbył się podczas 7. Targów CSR 12 kwietnia na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród laureatów znaleźli się autorzy tekstów opublikowanych na łamach takich tytułów jak: „Benefit”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Magazyn Miasta”, „Newsweek”, „Polityka”, „Rzeczpospolita”, a także w publikacjach „Dobre marki z przesłaniem”, „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”.

Jak co roku konkurs „Pióro odpowiedzialności” daje możliwość przypomnienia najlepszych i najbardziej wartościowych tekstów na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W tym roku oceniliśmy 64 teksty, a nagrodzić i wyróżnić zdecydowaliśmy się łącznie 8 artykułów. Nie przypadkiem też prezentacja wyników konkursu tradycyjnie towarzyszy ogłoszeniu naszej dorocznej publikacji, Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, stanowiącego przegląd CSR minionego roku kalendarzowego. Aktywność mediów to istotny element edukacji i zmieniania biznesu na bardziej odpowiedzialny każdego roku, dlatego tym bardziej należy tę pracę podsumować i docenić – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury konkursu „Pióro odpowiedzialności”.

W kategorii „artykuł prasowy – media drukowane i elektroniczne” nagrodę specjalną przyznano Anicie Błaszczak za tekst „Zarządzanie wiekiem to już konieczność” (Rzeczpospolita). W ten sposób jury postanowiło docenić autorkę za podjęcie ważnego i aktualnego tematu stanowiącego coraz większe wyzwanie dla osób zarządzających firmami. Dodatkowo status nagrody specjalnej został przyznany Anicie Błaszczak za wieloletni wkład w upowszechnianie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i konsekwencję w tym zakresie w medium głównego nurtu.

Nagrodę główną jury postanowiło przyznać Arturowi Celińskiemu za tekst „Holandia – relacja z innej planety” (Magazyn Miasta). Wartością tekstu, według jurorów, było wytrawne połączenie treści i formy, a także przedstawienie ważnego tematu gospodarki obiegu zamkniętego w pasjonujący sposób.

Wyróżnienie trafiło w ręce Macieja Weryńskiego za tekst „Koniec epoki Carnegiego?” (Dziennik Gazeta Prawna) za przypomnienie biznesmenom, czym jest kultura działania dla dobra wspólnego.

Za najlepszy artykuł ekspercki w mediach drukowanych i elektronicznych jury uznało tekst Pawła Nizińskiego „Dobre marki z przesłaniem”, który ukazał się w jubileuszowej publikacji organizacji BE.Better, pod tym samym tytułem. Zgodnie z uzasadnieniem oceniających autor wyznaczył w nim szerszy horyzont dyskusji i refleksji o markach społecznie odpowiedzialnych

W tej kategorii przyznano dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Łukasz Jaszcz, autor tekstu „Czy wolontariat może być benefitem?” („Benefit”), za ukazanie społecznych korzyści płynących z wolontariatu z perspektywy osoby zaangażowanej, oraz Zofia Leśniewska i Paulina Kaczmarek, które w artykule „Z korzyścią dla pracowników i firm” („Polityka”) podjęły temat zarządzania różnorodnością wciąż niewystarczająco obecny w rzeczywistości polskich firm.

W kategorii artykuł tematyczny „współpraca” jury postanowiło przyznać nagrodę główną i jednocześnie nagrodę specjalną prof. Bolesławowi Rokowi za tekst pt. „Partnerstwo to podstawa” (publikacja pt. „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”). Doceniono w nim ukazanie wartości i ducha współpracy w praktyce poprzez kreowanie licznych partnerstw na rzecz CSR.

Wyróżnienie trafiło w ręce Rafała Gębury za artykuł „Jak pomagać nie na pokaz?” („Newsweek”). Jury w uzasadnieniu podkreśliło zwięzłość i trafność obserwacji oraz ukazanie etycznych aspektów pomagania.

O konkursie

Konkurs „Pióro odpowiedzialności”, skierowany do dziennikarzy i ekspertów poruszających w swoich tekstach zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju odbył się po raz ósmy. W skład jury, które oceniło zgłoszone artykuły, weszli eksperci branżowi, przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych oraz naukowcy (czytaj więcej o Jury).

Konkurs organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jego celem jest wyłonienie najlepszych artykułów poświęconych tematowi odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, a także nagrodzenie autorów poprzez przyznanie im statuetek  i dyplomów. W ósmej edycji artykuły zgłaszane były do trzech kategorii: artykuł prasowy – media drukowane i elektroniczne (dziennikarze), artykuł ekspercki – media drukowane i elektroniczne (eksperci), artykuł tematyczny – media drukowane i elektroniczne (dziennikarze i eksperci). W tegorocznej edycji kategoria tematyczna dotyczyła szeroko pojętej współpracy.

źródło: informacja własna