Dialog w służbie zrównoważonego rozwoju. Czwarta i piąta rekomendacja odpowiedzialnego biznesu

6 listopada 2019

Dotyczy firmy: ABC Czepczyński, Coca-Cola HBC Polska, Deloitte, ING Bank Śląski, Jeronimo Martins Polska, Orange Polska, Siemens,

Ukazały się kolejne rekomendacje przedstawicieli biznesu, działających w ramach Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Gremium ekspertów podjęło temat dialogu oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju, oraz wypracowało wskazania odnoszące się do tych zagadnień. Rada to projekt Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firm partnerskich stowarzyszenia.

Celem spotkań Rady Odpowiedzialnego Biznesu jest wypracowanie 10 rekomendacji dla biznesu w Polsce. Właśnie ukazały się kolejne dwie wytyczne odnoszące się do globalnych wyzwań opisanych w Agendzie 2030 – Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz do dialogu, jako narzędzia koniecznego do budowania współpracy.

Patrzenie na biznes w perspektywie długofalowej, strategicznej i odpowiedzialności za podjęte decyzje także w aspekcie niefinansowym to główne wyzwanie współczesnych liderów. Takich przedstawicieli skupia Rada Odpowiedzialnego Biznesu, której mam przyjemność przewodniczyć. Wypracowane rekomendacje pokazują kierunek rozwoju biznesu w Polsce i oby podpisujących się pod zobowiązaniami było jak najwięcej – mówi Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pomysłodawczyni Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.

Spotkanie członków Rady Odpowiedzialnego Przywództwa odbyło się 21 października. Gospodynią wydarzenia była Pani Bożena Leśniewska, Wiceprezes Zarządu Orange Polska, a gościem specjalnym – polityk, działacz społeczny i opozycyjny, Pan Henryk Wujec. Udział wzięli również przedstawiciele następujących firm, partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu: ABC Czepczyński, Coca-Cola HBC, Deloitte, ING Bank Śląski, Jeronimo Martins Polska, Orange Polska, Siemens Polska.

Treści rekomendacji:

  1. Cele Zrównoważonego Rozwoju pozostają aktualnym i pilnym wyzwaniem dla biznesu. Ich realizacja jest możliwa jedynie dzięki rozwiązaniom wypracowanym przez szerokie grono uczestniczek i uczestników reprezentujących różne sektory, branże a także indywidualne osoby.
  2. Odpowiedzialny biznes ma wyjątkową rolą do odegrania w wykorzystaniu i upowszechnieniu dialogu. Oparty na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu zarówno różnic jak i podobieństw między jego uczestnikami oraz otwartość na tworzeniu wspólnej wartości dialog jest najlepszą formą pokonywania trudności i konfliktów. Tylko taki dialog daje szansę na wypracowanie trwałych i zrównoważonych rozwiązań dla dobra planety i spójnego rozwoju społeczeństw.

Wszystkie rekomendacje dostępne są tutaj >>>

Każda z rekomendacji odnosi się do kluczowych aspektów CSR. Tak samo jest w przypadku najnowszych wytycznych. Z jednej strony biznes przyznaje, że Cele Zrównoważonego Rozwoju są także jego zobowiązaniem. Z drugiej strony osiągnięcie celów wymaga współpracy i dialogu, co jest treścią piątej rekomendacjipodsumowuje Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa przyświeca założenie, że inicjowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR jest ważnym zadaniem osób zarządzających firmami. Celem Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej głosów CEO przekonanych o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Efektem prac ma być lista 10 Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Partnerami medialnymi inicjatywy są Rzeczpospolita oraz Harvard Business Review Polska. Więcej informacji na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/ROP.

Źródło: inf. własna