Płocka młodzież ceni najbardziej tolerancję i szacunek dla innych

23 czerwca 2021

Dotyczy firmy: Grupa Orlen, PKN Orlen,

“Badanie wartości i potrzeb młodzieży w powiecie płockim” zostało przeprowadzone przez analityków Instytutu Badawczego Kantar Polska przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku i PKN ORLEN, który był pomysłodawcą i partnerem biznesowym projektu. Raport przedstawia opinię młodzieży zawartą w sześciu blokach tematycznych dotyczących zainteresowania i czasu wolnego, finansów, cenionych wartości, planów na przyszłość, motywacji do działania i samorozwoju, a także autorytetów. Badanie zrealizowano za pomocą papierowej ankiety samodzielnie wypełnianej przez uczniów w szkole.

Zdaniem ekspertów analizujących badanie, jego wyniki prowadzą do wielu ciekawych odpowiedzi, dzięki którym płockiej kadrze pedagogicznej może być łatwiej budować lepsze relacje z młodzieżą, a także wypracować lepsze metody i formy sprzyjające rozwijaniu kompetencji uczniów. Ponadto według specjalistów odpowiedzi ankietowanych, to także cenna wiedza dla pedagogów szkolnych, którzy mogą rozwijać dotychczasowy model pracy w oparciu o zdefiniowane w badaniu potrzeby i rekomendacje. Nadchodzący okres wakacyjny to dla wielu rodziców, opiekunów i pedagogów doskonały czas, aby odpocząć od codziennych wyzwań związanych z edukacją, ale także zapewne dobry czas, aby pogłębić swoją wiedzę i zaplanować efektywne wspomaganie procesu kształcenia młodych ludzi.

Spółka widząc potrzebę zbudowania zaplecza kadrowego w profesjach istotnych dla potrzeb branży, angażuje się we współpracę z wieloma szkołami. Na tej podstawie uczniom udzielane jest wsparcie merytoryczne podczas zajęć praktycznych, gdy mogą uczestniczyć w wizytach studyjnych i praktykach zawodowych w spółkach Grupy ORLEN. Koncern zabiega także o rozwój zawodowy osób młodych, uczniów, studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz szkół średnich, stwarzając im możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych dzięki uczestnictwu w programach praktyk i staży. Co roku w PKN ORLEN przygotowywanych jest do pracy zawodowej, co najmniej kilkudziesięciu absolwentów uczelni wyższych i osób kończących edukację.

– Jesteśmy firmą zaangażowaną w projekty społeczne służące rozwojowi rynku lokalnego, a szczególnie mieszkańców Płocka i okolic. Chętnie dzielimy się doświadczeniem i wiedzą z osobami, które stoją przed wyborem własnej kariery zawodowej. To z myślą o studentach i absolwentach prowadzimy praktyki i programy stażowe. Od wielu lat wspieramy także płockie szkoły podstawowe i licea, finansujemy stypendia oraz wsłuchujemy się w potrzeby lokalnej społeczności. Stąd też powstał pomysł na badanie, którego wyniki, mam nadzieję, pomogą nie tylko w lepszym poznaniu potrzeb młodzieży, ale także w opracowaniu metod współpracy, służącej inspiracji i rozwojowi młodego pokolenia – powiedziała Agata Górnicka, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem w PKN ORLEN

Z raportu “Badanie wartości i potrzeb młodzieży z w powiecie płockim” wynika m.in., że młodzież stojąca u progu dojrzałości, najbardziej u innych ceni: tolerancję i szacunek dla innych (56%), kulturę osobistą, lojalność, pracowitość i poczucie odpowiedzialności (powyżej i prawie 40% wskazań). Na obecnym etapie życia dla zdecydowanej większości młodzieży najważniejsza jest rodzina (78%), zwłaszcza dla uczniów szkół branżowych i kobiet. Ta wartość wskazana jest przez największy odsetek uczniów ze wszystkich szkół (78%), a do następnych wartości dzieli ją dosyć duży procentowy dystans. Są nimi miłość (46%) i przyjaźń (45%), przy czym pierwszy atrybut ważniejszy jest dla kobiet. Samorozwój uplasował się na pozycji czwartej (32%) i nieco częściej doceniany jest przez licealistów i mężczyzn.

Głównym motywatorem do podejmowania działań w kierunku samorozwoju jest zapewnienie sobie lepszej przyszłości (ponad 40% wskazań), chęć zdobycia niezależności (16%) oraz posiadania pieniędzy (11%).

Potrzebę słuchania i inspirowania się innymi ludźmi, aby móc się rozwijać odczuwa ponad 40% młodych ludzi. Częściej są to uczniowie szkół średnich, typu liceum czy technikum niż szkoły branżowej. Nie odczuwa takiej potrzeby 27 % badanych, a 33% nie zastanawiało się nad tą kwestią.

Spośród najbliższego otoczenia najczęściej wymienianym autorytetem jest matka (44%), a w następnej kolejności ojciec (36%). Przyjaciele stanowią inspirację dla 19% uczniów, a rodzeństwo dla 15% ankietowanych. Zdaniem ekspertów analizujących badanie, jego wyniki potwierdzają powszechnie znaną regułę, że matki stanowią częstsze źródło inspiracji dla córek niż synów (55% vs 34%), a ojcowie odwrotnie (33% vs 38%). Niektórzy uczniowie szkół średnich niezbyt chętnie wypowiadali się na temat swoich autorytetów. Aż 35% badanych nie podało w ankiecie żadnego nazwiska, a spośród tych, którzy odpowiedzieli na to pytanie, 13% przyznało, że nie zna żadnej osoby, która stanowiłaby dla nich inspirację. Jeszcze większy problem młodzież miała z wymienieniem nazwiska osoby, która stanowi inspirację i z którą chciałaby się spotkać, gdyby miała taką możliwość – w tym przypadku 40% osób nie odpowiedziało na pytanie, a 20% stwierdziło, że nie ma takiej osoby. Generalnie kobiety miały większy problem ze wskazaniem nazwisk swoich autorytetów. Jednakże uczniowie, którzy podzielili się swoimi opiniami, wskazali osoby z wielu dziedzin działalności: sportu, muzyki, polityki, nauki, kultury i sztuki, a także różnego rodzaju celebrytów, youtuberów i vlogerów.

– Inspirowanie się celebrytami i influencerami może prowadzić do pustki. Dlatego też proponuję w przemyślany sposób podsuwać młodym inne autorytety. Biorąc pod uwagę znaczenie rodziny, miłości, towarzystwa znajomych, mogą to być tzw. bohaterowie dnia codziennego. Wartości najbardziej cenione u innych to tolerancja, szacunek dla innych, kultura osobista, lojalność, pracowitość – tych cech nie brakuje otaczającym nas ludziom, czego, niestety, nie można powiedzieć o niektórych wskazanych przez młodzież autorytetach – uważa oceniający badanie dr Łukasz Hajduk – adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany z Zakładem Pedagogiki Społecznej i Andragogiki.

W ocenie Oktawii Gorzeńskiej, prowadzącej Akademię Przywództwa Edukacyjnego i analizującej badanie, nauczyciel to inspirator, pokazujący różne możliwości, wspierający w rozwoju, otwierający na różnorodność opinii, budujący współpracę w różnych przestrzeniach edukacyjnych – lekcyjnych i pozalekcyjnych. Ale ważnym partnerem nauczyciela powinien być rodzic.

– Badanie pokazuje, że dla młodych ludzi rodzina pełni ważną rolę, zatem nawet na tym etapie edukacyjnym warto zadbać o to, by rodzic rozumiał, jak i dlaczego prowadzone są procesy edukacyjne. Może być również wsparciem w pokazywaniu różnych ścieżek zawodowych na swoim przykładzie. Warto także budować współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym z biznesem, m.in. poprzez realizację wspólnych projektów, nie tylko spotkań czy wykładów, ale przedsięwzięć nastawionych na angażowanie uczniów – uczenie się poprzez doświadczanie i działanie – dodaje Oktawia Gorzeńska.

Anonimowy sondaż został zrealizowany po raz pierwszy wśród pełnoletnich uczniów uczęszczających do szkół znajdujących się głównie w Płocku, ale także powiecie płockim – w Gąbinie, Wyszogrodzie i Drobinie. Ankieterzy odwiedzili w minionym roku szkolnym (tj. 2019/2020) jedenaście placówek ogólnokształcących, dwanaście techników, a także szkoły branżowe. W rezultacie odpowiedzi zebrano od niemal 1300 uczniów uczęszczających do klas III i IV, a więc znajdujących się u progu dojrzałości i podejmowania ważnych decyzji dotyczących przyszłości. Wyniki badania zostały zinterpretowane przez ekspertów Instytutu Badawczego Kantar Polska, Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Przywództwa Edukacyjnego.

Raport “Badanie wartości i potrzeb młodzieży z w powiecie płockim” został omówiony przez ekspertów podczas webinarium, w którym uczestniczyła kadra pedagogiczna ze szkół biorących udział w badaniu oraz z innych placówek, które mogłyby być zainteresowane jego treścią. Dokument został udostępniony tutaj >>

Źródło: inf. pras.