Deloitte w gronie przyjaciół Fundacji Happy Kids

29 lipca 2022

Dotyczy firmy: Deloitte,

Firma Deloitte Audyt sp. z o.o. sp. k., za pośrednictwem Fundacji Deloitte, dołączyła do grona przyjaciół Fundacji Happy Kids, dla których ważna jest troska o losy najbardziej potrzebujących. W myśl zasady Making an impact that matters, Fundacja Deloitte postanowiła zaangażować się w pomoc dla dzieci z domów dziecka i pieczy zastępczej.

Z chwilą wybuchu wojny w Ukrainie, na prośbę władz ukraińskich, organizacja Happy Kids stała się koordynatorem transportu dzieci do Polski, zapewniając miejsca pobytu dla 1500 ukraińskich podopiecznych wraz z opiekunami. Od czasu objęcia opieką ewakuowanej grupy przez polski rząd, Fundacja wspiera ją w obszarach: opieki medycznej, pomocy psychologicznej, zaspokajania potrzeb edukacyjnych, rozwojowych, a także realizacji doraźnych potrzeb związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Fundacja Deloitte Polska, która działa od czerwca 2021 roku, realizuje strategię wpływu społecznego Deloitte w Polsce. W ramach swojej statutowej działalności w zakresie dobroczynności, edukacji i wspierania klimatu, Fundacja nawiązała współpracę z 25 organizacjami pozarządowymi angażując w projekty społeczne 475 pracowników Deloitte. W związku z wojną w Ukrainie, dzięki pracy wolontariuszy i zaangażowaniu społeczności firmy udało się dotrzeć do 95 proc. pracowników Deloitte w Ukrainie i udzielić im pomocy m.in. w znalezieniu zakwaterowania w jednym z państw Europy Środkowej. Deloitte pomagał również osobom niebędącym pracownikami firmy poprzez wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych takich jak Fundacja Nasz Wybór, która prowadzi Ukraiński Dom w Warszawie oraz poprzez pracę wolontariuszy z Deloitte.

– Pracownicy Deloitte Audyt chętnie angażują się w działalność dobroczynną, wspierając projekty, które pozytywnie wpływają na ich otoczenie. Na tym tle, inicjatywy skierowane do najmłodszych są dla nas szczególnie ważne. Fundacja Happy Kids, której przekazaliśmy wsparcie finansowe, każdego dnia z wielkim oddaniem działa na rzecz dzieci w Ukrainie – organizuje pomoc humanitarną dla podopiecznych domów dziecka i dzieci pozostających w pieczy zastępczej. Cieszy nas bardzo, że mogliśmy dołożyć swoją małą cegiełkę do starań Fundacji i że ta decyzja spotkała się z ogromnym entuzjazmem naszych pracowników. Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się stworzyć środowisko pracy pełne empatii i chęci do podejmowania działań na rzecz tych bardziej potrzebujących – podsumowuje Malwina Choińska, dyrektor, talent leader Audit & Assurance, Deloitte.

Źródło: inf. pras.

Grafika pobrana ze strony