Debata o przyjaznej dla ludzi i środowiska przedsiębiorczości podczas Światowego Forum Miejskiego

24 czerwca 2022

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Santander Bank Polska zaprasza do udziału w debacie „Wspieranie zielonej przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym”, która odbędzie się podczas Światowego Forum Miejskiego w Katowicach. 

Realizowana na obszarach miejskich aktywność ekonomiczna stanowi kręgosłup globalnego rozwoju gospodarczego, ale również istotne źródło wpływu na środowisko. Według danych McKinsey & Company, 600 największych globalnych metropolii już dziś generuje około 60% PKB, a jednocześnie już dziś obszary miejskie odpowiadają za ok. 75% emisji gazów cieplarnianych.

Choć duża część dyskusji wokół tego typu wskaźników skupia się na odpowiedzialności władz publicznych na szczeblu krajowym czy lokalnym, UNEP w swoich raportach „Emissions Gap Report” czy „GEO for Business” wskazuje, że to biznes ma dużą rolę do odegrania, jeśli chodzi o transformację zarówno globalnej, jak i lokalnych gospodarek w kierunku neutralności klimatycznej.

Wspierając realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i angażując się w edukację na ten temat, Santander Bank Polska razem z Centrum UNEP/GRID-Warszawa zapraszają do udziału w debacie „Wspieranie zielonej przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym”, która odbędzie się podczas tegorocznego Światowego Forum Miejskiego w Katowicach. Tematem debaty będzie miejska przedsiębiorczość, która realizować będzie zasady zrównoważonego rozwoju w praktyce oraz sposoby wspierania aktywności gospodarczej.

Udział w debacie wezmą m.in.:

  • Jessica Thorn z Uniwersytetu St. Andrews (Szkocja), koordynująca powstanie raportu UNEP z cyklu „GEO for Business” poświęconego budowie odpowiadającej na wyzwania środowiskowe infrastruktury,
  • Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan,
  • Bartłomiej Kozek, kierownik działu zielonej transformacji, Centrum UNEP/GRID-Warszawa,
  • Marcos Soares Ribeiro, Deputy Head of Responsible Banking, Santander Portugal

Udział w wydarzeniu wymaga zarejestrowania się na Światowym Forum Miejskim.

Rejestracja możliwa jest do 25 czerwca na stronie.

Źródło: inf. pras.