Dajmy młodym głos – to oni będą żyli w świecie dotkniętym zmianami klimatycznymi

21 sierpnia 2023

Kryzys klimatyczny stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, odżywiania, rozwoju i przyszłości dzieci i młodzieży. Miliard młodych osób żyje w krajach wyjątkowo narażonych na jego skutki. Młodzi ludzie powinni mieć wpływ na przeciwdziałania tym zmianom – będą żyli w świecie dotkniętym ich konsekwencjami, więc mają prawo uczestniczyć w procesach decyzyjnych dotyczących przyszłości.

W związku z sierpniowym Międzynarodowym Dniem Młodzieży UNICEF Polska wskazuje na konieczność podjęcia pilnych środków w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, aby każde dziecko miało równe szanse na rozwój. Jednocześnie chce zaprosić młodych ludzi na całym świecie do aktywnego zabierania głosu i dzielenia się swoimi przemyśleniami i pomysłami.

Aby stworzyć zrównoważoną przyszłość dla dzieci i młodzieży, potrzebne są zdecydowane zobowiązania w zakresie działań na rzecz klimatu. Młodzi ludzie są kluczowi dla aktywności w tym obszarze. Będą żyli w świecie dotkniętym konsekwencjami zmian klimatycznych i mają prawo uczestniczyć w procesach decyzyjnych dotyczących ich przyszłości. To oni mają wiedzę, wrażliwość i bardzo sensowne powody, aby w te działania aktywnie się włączać. Nie pozwólmy zmarnować tej energii i chęci zaangażowania – mówi Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska.

Obecnie ok. miliarda dzieci żyje w jednym z 33 krajów sklasyfikowanych jako wyjątkowo narażone na skutki kryzysu klimatycznego. Stoją w obliczu śmiertelnego zagrożenia łączącego liczne kryzysy środowiskowe z brakiem dostępu do wody i elementarnych usług sanitarnych, chociażby podstawowej opieki zdrowotnej czy możliwości edukacji. Co więcej, rozkład tych konsekwencji zmian klimatycznych jest głęboko niesprawiedliwy. Dzieci z krajów, które w najmniejszym stopniu do nich się przyczyniają, ponoszą ich najpoważniejsze konsekwencje.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez UNICEF, ponad 90 proc. młodych ludzi słyszało o zmianach klimatu, niewiele mniej ma świadomość, że są one spowodowane działalnością człowieka, a trzy czwarte martwi się rozwojem tej sytuacji. Wśród najważniejszych aspektów zmian klimatycznych 40 proc. młodych ludzi wskazało zanieczyszczenie środowiska, co piąta osoba – wpływ na zdrowie ludzkie, podczas gdy inni wskazali na suszę (14 proc.) i niszczenie przyrody (12 proc.).

W tym roku UNICEF Polska chce wykorzystać obchodzony w sierpniu Międzynarodowy Dzień Młodzieży, aby podkreślić kluczową rolę, jaką młodzi ludzie odgrywają w dążeniu do świata zrównoważonego środowiskowo i przyjaznego dla klimatu. Pragnie zwrócić uwagę na proekologiczne umiejętności: wiedzę, wartości i postawy potrzebne do życia, rozwoju i wspierania zrównoważonego społeczeństwa chroniącego ograniczone zasoby.

Więcej o zaangażowaniu młodych w działania na rzecz klimatu można przeczytać w artykule na stronie unicef.pl.

Źródło: inf. pras.