Czy zielony zwrot jest możliwy? Spadło tempo wykorzystania przez ludzkość zasobów Ziemi

27 sierpnia 2020

Po raz pierwszy od wielu lat Dzień Długu Ekologicznego (Overshoot Day) przypadł wcześniej w stosunku do ubiegłego roku. Oznacza to, że spadło tempo, w jakim ludzkość zużywa zasoby naturalne na dany rok kalendarzowy. Zmniejszenie śladu węglowego o 50% spowodowałoby przesunięcie daty Overshoot Day o 93 dni.

Według Global Footprint Network do 22 sierpnia ludzkość zużyje tyle zasobów, ile Ziemia może odnowić w ciągu całego roku. Sytuacja wywołana pandemią koronawirusa spowodowała, że globalny ślad ekologiczny zmniejszył się o prawie 10%, ale nadal używamy tyle zasobów, jakbyśmy mieli do dyspozycji 1,6 Ziemi. Ponieważ zdrowie publiczne i ożywienie gospodarcze stały się kluczowymi wyzwaniami w ujęciu globalnym, na decydentach spoczywa odpowiedzialność za podjęcie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju całej ludzkości.

– Zrównoważony rozwój wymaga zarówno równowagi ekologicznej, jak i dobrobytu ludzkości  w perspektywie długoterminowej, dlatego tegorocznego nagłego zmniejszenia śladu ekologicznego nie można pomylić z postępem. Wcześniejsza niż w poprzednich latach data Dnia Długu Ekologicznego podkreśla potrzebę strategii zwiększających odporność wszystkich – mówi Laurel Hanscom, dyrektor generalny Global Footprint Network.

Systemy żywnościowe wykorzystują obecnie 50% zdolności biologicznej naszej planety, a więc znaczenie ma to, co jemy. Polityki mające na celu zmniejszenie skali emisji dwutlenku węgla w procesie wytwarzania żywności i wpływu jej produkcji na różnorodność biologiczną – przy jednoczesnej poprawie zdrowia publicznego – zasługują na szczególną uwagę, co podkreślają wspólne badania przeprowadzone przez Global Footprint Network i Barilla Center for Food and Nutrition. Zmniejszenie ilości marnowanej żywności o połowę przesunąłoby dzień nadmiernej wycinki Ziemi o 13 dni.

Global Footprint Network udostępnia także kalkulator śladu węglowego, pomagający ocenić wpływ każdego z nas na środowisko naturalne. Kalkulator dostępny jest tutaj >>

Organizacja proponuje także szereg wskazówek i inspiracji dotyczących działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ludzkości.

Podobnie jak w ubiegłych latach, występują spore różnice między datą Dnia Długu Ekologicznego w poszczególnych krajach. W Polsce wypadł on tym razem 14 maja br. Ze statystykami dotyczącymi oddziaływania danego państwa na środowisko można zapoznać się tutaj >>