Czy zdrowie pracowników to temat firmowy? Wyniki 1. w Polsce badania corporate wellness

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 8 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
16 września 2015

Tylko 3 proc. firm badanych w Polsce posiada w pełni wdrożoną strategię promocji zdrowia. Dla porównania na świecie strategię taką posiada 29 proc. firm biorących udział w badaniu. W Polsce pojedyncze inicjatywy w tym kierunku deklaruje aż 43 proc. respondentów.

Wyniki badania przedstawiono 11 września w Warszawie podczas konferencji Corporate Wellness, której organizatorem były firmy: Hotel Wellness proVita, Studio Sante i Instytut Psychoimmunologii, tworzące konsorcjum Corporate Wellness Group. W debacie na temat zasadności corporate wellness w Polsce udział wzięli m.in. Wojciech Eichelberger i prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego.

info-working-well

Corporate wellness w trosce o pracowników

Corporate wellness to trend, który wpisuje się w ideę dbałości o zdrowie pracowników. Kreatywna polityka prozdrowotna sprawia, że pracownicy wykazują się większym zadowoleniem i zaangażowaniem. Przekonało się o tym wiele firm na całym świecie, jednak czy wiedza o tym polscy pracodawcy?

Potencjał corporate wellness

Udział w globalnym badaniu corporate wellness na świecie wzięło 1 041 firm z 37 krajów. Badanie przeprowadziła po raz szósty firma Buck Consultants (USA). Dzięki inicjatywie Adama Hoka z Hotelu Wellness proVita ostatni raport zawiera po raz pierwszy szczegółową analizę 60 firm z Polski. Firmy ujęte w raporcie zatrudniają w większości (82 proc) poniżej 500 pracowników. Ich profil działalności jest bardzo zróżnicowany (m.in. produkcja, handel, usługi).

Zagrożenie, które dotykają Polaków

Według raportu do podstawowych zagrożeń zdrowotnych w Polsce zalicza się niski poziom aktywności fizycznej, stres oraz nieodpowiednie odżywianie. To prowadzi do otyłości i innych problemów zdrowotnych. Wśród negatywnych czynników znacznie obniżających efektywność pracy wymienia się też brak równowagi między życiem osobistym a zawodowym oraz depresję. Prowadzą one często do chorób, które wiążą się z dużymi kosztami pracodawców. Rozwiązaniem tego problemu jest wdrażanie strategii zdrowia w firmach. Rezultatem tych działań jest poprawa samopoczucia pracowników, zwiększenie ich zaangażowania oraz redukcja absencji chorobowych.

Bariery pracowników do zaangażowania się w program promocji zdrowia

Jako największe bariery do zaangażowania się w program promocji zdrowia polscy pracownicy wskazują:

  • Brak wystarczającej ilości czasu na uczestnictwo w programach promocji zdrowia i wellness oraz zmianę nawyków zdrowotnych (74 proc.)
  • Trudność w znalezieniu osobistej motywacji do długoterminowej zmiany nawyków związanych ze stylem życia (54 proc.)
  • Brak indywidualnego podejścia do poszczególnych pracowników przy tworzeniu programów (51 proc.)
  • Ogólny sceptycyzm odnośnie wpływu programów na poprawę zdrowia (41 proc.)
  • Obawa o dostęp pracodawcy do osobistych wyników zdrowia (15 proc.)

Raport do pobrania z naszej Bazy wiedzy o CSR