Czy praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu są realizowane w Twojej firmie i czemu służą?

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 15 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
23 grudnia 2008

„W czasach, kiedy nie tylko aktywa, ale także kapitał społeczny decydują o wartości przedsiębiorstwa, mówienie o społecznej odpowiedzialności powinno zaczynać się od pracowników. To oni mogą być najlepszymi ambasadorami CSR, to oni najłatwiej odróżnią, czy odpowiedzialność jest sposobem zarządzania, swoistym DNA firmy, czy tylko pojedynczym projektem działu PR” – Mirella Panek Owsiańska, prezes zarządu, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

(Barometr Personelu, Personel i zarządzanie, 01.11.2008)