Czy Europa jest na dobrej ścieżce do realizacji SDGs?

8 lutego 2024

Europa musi podjąć zdecydowane kroki, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Przy obecnym tempie działań realizacja niemal jednej trzeciej zadań wskazanych w SDGs stoi pod znakiem zapytania.

W nowej, piątej edycji publikacji zauważono, że przy wysiłkach na obecnym poziomie prawie jedna trzecia zadań określonych w ramach poszczególnych SDGs nie zostanie osiągnięta. Dotyczy to zwłaszcza kwestii społecznych, związanych m.in. z dostępnością usług, zapewnieniem podstawowych potrzeb czy walką z ubóstwem.

Jak wskazano w najnowszym “Europe Sustainable Development Report”, UE kiepsko radzi sobie z kwestiami takimi jak zrównoważona konsumpcja i produkcja oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu i utracie bioróżnorodności. Istotny jest także jej wpływ na funkcjonujące w ramach łańcuchów wartości podmioty spoza UE, wynikający m.in. z problemu nadmiernej konsumpcji w Europie.

Wśród rekomendacji przedstawionych w raporcie znajdziemy m.in. postulat podwojenia wysiłków na rzecz zerowej emisji netto do 2050 r., propozycję wsparcia władz regionalnych i lokalnych w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju czy integrację SDGs z budżetowaniem, innowacjami i instrumentami politycznymi.

Raport opracowany przez UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) we współpracy z SDSN Europe i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, dostępny jest tutaj: https://sdgtransformationcenter.org/reports/europe-sustainable-development-report-2023-24

Źródło: SDG Transformation Center