Czy branża kreatywna stawia na różnorodność? Trwa badanie Diversity IN Check Creative

19 lipca 2023

Temat DEI (różnorodności, równości i włączania) zyskuje na znaczeniu. Zarówno z uwagi na presję regulacyjną, jak i rosnącą świadomość biznesu oraz przemiany społeczno-kulturowe. Sektorem, który poprzez swoją specyfikę może zmieniać postrzeganie świata oraz przyczyniać się do kształtowania narracji i upowszechniania wiedzy na szeroką skalę jest branża kreatywna. Stąd też pomysł Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatora Karty Różnorodności w Polsce, na stworzenie badania Diversity IN Check Creative, mierzącego poziom dojrzałości firm z sektora kreatywnego w zakresie zarządzania różnorodnością.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca w Polsce organizacja, która zajmuje się tematyką CSR, zrównoważonym rozwojem i ESG w kompleksowy sposób, jest koordynatorem Karty Różnorodności. Celem tej międzynarodowej inicjatywy, funkcjonującej pod patronatem Komisji Europejskiej, jest promowania tematyki zarządzania różnorodnością i zachęcanie pracodawców, zwłaszcza firm, do tworzenia włączających miejsc pracy. Takich, które są otwarte na różnorodnych pracowników i pracownice. Otwartość na różnorodność ułatwia pracodawcom korzystanie z różnorodnych talentów i doświadczeń poszczególnych osób, a w konsekwencji m.in. tworzenie lepszych produktów i usług oraz długofalowe budowanie przewag konkurencyjnych. A w szerszym kontekście – sprzyja większej spójności społecznej.

Jednym z obszarów aktywności Karty Różnorodności w Polsce jest tworzenie narzędzi, które wspierają i motywują pracodawców do strategicznych działań z obszaru DEI (ang. Diversity, Equity, and Inclusion – różnorodność, równość i włączanie). Jednym z nich jest Diversity IN Check, badanie mierzące poziom dojrzałości organizacji w tym zakresie. W tym roku odbyło się ono już po raz trzeci. Kolejna edycja ma być uzupełniona o suplement, który jest skierowany do branży kreatywnej. Dlaczego to właśnie ten sektor wymaga specjalnego podejścia?

– Pomysł na stworzenie narzędzia skierowanego właśnie do sektora kreatywnego zrodził się z przekonania, że potrzebne są lepsze opowieści o różnorodności i włączaniu. Takie, które będą wspierały otwarte i włączające społeczeństwa – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.

Prowadzone badanie to próba wypracowania narzędzia, które pomoże przy weryfikacji działań firm z sektora kreatywnego z zakresu DEI zarówno w kontekście miejsca pracy, jak i tworzonych przez nie usług i produktów. Branża będzie miała możliwość wiarygodnej oceny poziomu dojrzałości w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji (włączania).

Wnioski z przeprowadzonego pilotażu pozwolą na wypracowanie rekomendacji dla branży kreatywnej i marek w zakresie tworzenia narracji i kreowania treści w mediach i przestrzeni publicznej. Uzyskane wyniki będą również wskazówką dla biznesu i firm, które podejmując współpracę z branżą kreatywną, będą mogły otrzymać wiarygodne informacje na temat poziomu dojrzałości swoich partnerów biznesowych/dostawców w zakresie DEI.

W badaniu mogą wziąć udział m.in. agencje reklamowe, marketingowe i PR-owe, ponieważ to one na co dzień zajmują się tworzeniem narracji, które kształtują publiczną rozmowę o DEI – mogą wspierać różnorodność lub umacniać stereotypy i nieświadome przekonania. To także doskonała okazja, aby zmapować swoje mocne i słabe strony i odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie w tym momencie znajduje się moja organizacja. Dla firm, które dotychczas nie miały styczności z raportowaniem danych pozafinansowych to również możliwość zorientowania się, jak wygląda zbieranie danych społecznych (“S” w skrócie ESG) do takich publikacji. Doświadczenie to może być cenne także w kontekście wsparcia obecnych i potencjalnych klientów, którzy być może dopiero rozpoczynają swoją przygodę z raportowaniem. Wyniki badania mogą posłużyć agencjom także jako benchmark poprzez możliwość porównania się z innymi podmiotami biorącymi udział w badaniu. To także możliwość wyznaczenia obszarów do dalszego rozwoju.

Termin zgłoszeń i zbierania danych przedłużono do 28 sierpnia 2023 r.  Grono 20 pierwszych organizacji, które ukończy realizację badania otrzyma bezpłatnie indywidualny raport. Więcej informacji na temat badania oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/diversity-in-check-creative/.

Realizację badania wspiera grono partnerów i patronów: PBS, Philip Morris Polska, NatWest, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Liberté!, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, PRoto.pl.