Czerwcowe wiadomości z CSR Europe

30 czerwca 2008

Serdecznie zapraszamy do lektury wybranych artykułów z CSR Europe z czerwca. Konkursy, raporty, zielona strategia WWFu, problemy firm ze zrównoważonym rozwojem, przesłanie tegorocznych Światowych Dni Środowiska i Walki z Pracą Dzieci, to niektóre z tematów poruszanych w tym miesiącu.

Europejskie Nagrody Odpowiedzialnego Biznesu – Zgłoś się.
Od lipca 2008 r. firmy i organizacje mogą ubiegać się o Europejskie Nagrody Odpowiedzialnego Biznesu, przyznawane przez European Independent Consulting Group (E-I), sieć niezależnych, europejskich firm konsultingowych. Nagroda jest przyznawana za niestandardowe strategie odpowiedzialnego biznesu, które wpłynęły na wyniki działalności firmy i stały się jej głównym źródłem sukcesu. Wszystkie firmy z siedzibą w Europie, niezależnie od ich wielkości, mogą wziąć udział w konkursie. Jako jurorzy zasiądą członkowie Komisji Europejskiej oraz krajowi przedstawiciele polityki i biznesu. W celu zgłoszenia swojej kandydatury należy wypełnić formularz i wysłać go do E-I Consulting Group do 11 lipca 2008 r. Przeczytaj więcej na www.eiconsultinggroup.com/company/e‐i_award/

Green Awards za kampanie reklamowe Zgłoś się.
Zgłoszenia do Green Awards, przyznawanych przez brytyjską agencję komunikacyjną Satellite we współpracy z UNEP, WWF i Friends of the Earth, przyjmowane są do 10 września 2008 r. Green Awards są przyznawane od 2006 r., w uznaniu za aktywne rozpowszechnianie informacji na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju i zasad etycznych we wszystkich sektorach i dyscyplinach marketingowych. Wśród nagradzanych kategorii znajdują się m. in.: reklama audiowizualna, outdoor, opakowania. Przeczytaj więcej na www.greenawards.co.uk

Skoda Auto wydaje raport 2007/2008 na temat zrównoważonego rozwoju.
To już trzeci raport opisujący przyjazne dla środowiska i odpowiedzialne społecznie praktyki największego czeskiego koncernu samochodowego. Raport prezentuje kluczowe wskaźniki działalności firmy na polu ekonomicznym, społecznym i związanym ze środowiskiem naturalnym. Ściągnij raport na http://new.skodaauto.com/

Business Social Compliance Initiative opublikował roczny raport 2007/2008.
Business Social Compliance Initiative (BSCI) – podmiot wspomagający Laboratorium CSR ds. Odpowiedzialnego Zarządzania Siecią Dostawców – opublikował swój roczny raport 2007/2008. Największa inicjatywa na rzecz zwiększenia społecznego dostosowania w łańcuchu dostaw w opublikowanym raporcie prezentuje roczne osiągnięcia i wyzwania, które przed nią stoją. Raport pokazuje, że po 5 latach istnienia, BSCI posiada ponad 1,85 miliona pracowników w sieci dostawców na całym świecie. Raport prezentuje zadania, które czekają BSCI w przyszłości i zarysowuje cele oraz strategie do kontynuowania w polepszaniu społecznego dostosowania sieci dostawców na całym świecie. Raport jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie BCSI www.bscieu.org

Grupa B2B zrzeszona w CSR Europe wprowadza Przewodnik Zrównoważonego Marketingu i Grę Online.
Grupa B2B zrzeszona w CSR Europe stworzyła Przewodnik Zrównoważonego Marketingu i Grę Online, aby pomóc marketerom wprowadzić zasady etyczne i odpowiedzialność za środowisko do codziennych praktyk marketingowych. Pierwsza cześć przewodnika omawia analizę biznesową zrównoważonego marketingu, włączając w to najnowsze dane rynkowe i przykłady oparte na własnych doświadczeniach firm. Druga część prezentuje środki umożliwiające wprowadzenie zrównoważonego marketingu, jego narzędzia i techniki. Dowiedz się więcej i ściągnij przewodnik w formacie PDF na www.csreurope.org/sustainablemarketing.
Akcja gry „4Ps for 3 Ps” toczy się w centrum handlowym, gdzie marketer staje się konsumentem i zderza się z rzeczywistością zakupów, z jego perspektywy.
Interaktywna gra 3D, opracowana przez Dassault System, opiera się na technologii 3DVIA i ma na celu pokazanie, jak ogromny wpływ na wybór danego produktu przez konsumenta ma kryterium ekologiczne i odpowiednie jego wyeksponowanie. Zagraj w grę na www.csreurope.org/sustainablemarketing_game !
W skład grupy B2B na czele, której stoi BT, wchodzą Johnson&Johnson, Danone, Dassault Systemes, Sony, Unilever i Epson. Więcej informacji na temat grupy znajdziecie na stronie internetowej albo u  Ann Vandenhende, av@csreurope.org.

Podwoiła się liczba członków UN Principles of Responsible Investment w trakcie jednego roku.
Jak podaje Responsible Inwestor, UN Principles of Responsible Investment (UNPRI) ogłosiło podczas dorocznego spotkania w Seulu, w Południowej Korei, że liczba jego członków wzrosła ponad dwukrotnie w roku 2008. UNPRI liczy teraz 381 członków z aktywami w wysokości 14 bilion dolarów. Liczba właścicieli aktywów (funduszy emerytalnych, firm ubezpieczeniowych, fundacji) podpisujących się pod sześcioma zasadami PRI dla zintegrowania kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych w inwestycjach wzrosła o 31% w ciągu roku.

Dealerzy Volvo neutralni wobec zmian klimatu, dzięki energii słonecznej.
Volvo Trucks otworzyło swój pierwszy, przyjazny środowisku punkt handlowy w Veronie, we Włoszech.  Z pomocą baterii słonecznych osadzonych na dachu budynku, wyprodukuje więcej energii aniżeli potrzeba do ogrzania biur i stanowisk pracy. Nadwyżka energii słonecznej pozyskanej w centrum Volvo Trucks w Veronie, będzie zasilała lokalną sieć energetyczną, generując w ten sposób zyski dla firmy. W odpowiedzi, firma będzie kupowała tylko zieloną energię ze źródeł odnawialnych.

ABB nagradza swoich klientów za wydajność energetyczną.
Włoska gałąź ABB wprowadziła nagrody za wydajność energetyczną dla firm, które najbardziej ograniczyły zużycie energii w systemach napędowych i motoryzacyjnych. Inauguracja przyznania nagród miała miejsce w Mediolanie, w maju tego roku. Wyróżnione zostały trzy firmy: Iveco, TenarisDalmine i Bayer CropScience.

Światowy Dzień Walki z Pracą Dzieci – edukacja jest właściwą odpowiedzią.
Cytując dane wskazujące, że wiele spośród szacowanych 75 milionów dzieci pozbawionych podstawowej edukacji zaczyna pracę we wczesnym wieku, Światowa Organizacja Pracy poinformowała, że edukacja była decydującym elementem w przerwaniu cyklu pracy i biedy wśród dzieci, jak również w wykorzenieniu pracy dzieci w jej najgorszych formach do 2016 roku. Setki wydarzeń w około 60 krajach na całym świecie zostało zorganizowanych, aby zaakcentować ten Światowy Dzień, który każdego roku koncentruje naszą uwagę na pracy dzieci na całym świecie.

Otwarcie pierwszego ukraińskiego Cisco Entrepreneur Institute w Kijowie.
Firma Cisco otworzyła pierwszy ukraiński Cisco Entrepreneur Institute – Instytut Politechniki Kijowskiej (NTU KPI) – na wiodącym w kraju, Narodowym Uniwersytecie Technicznym. Instytut, który oferuje warsztaty na miejscu lub na odległość, został utworzony, aby pomóc przedsiębiorcom w nabywaniu nowych umiejętności i ukazaniu im możliwości rozwoju przedsiębiorczości. W celu ułatwienia transformacji społeczno- ekonomicznej, Instytuty Cisco Enterpreneur powstały również w Polsce, na Węgrzech, w Turcji,  Meksyku, Chile i w krajach arabskich. Inicjatywa ukraińska jest pierwszą w regionie Wspólnoty Niepodległych Państw.

WWF proponuje globalną zieloną strategię IT.
GreenerComputing donosi, że WWF International w swoim „Outline for the First IT Strategy for CO2 Reductions” wyjaśnia 10 strategii, które potencjalnie mogą ograniczyć emisję CO2 na całym świecie. Ich obszarami są: inteligentna urbanistyka, inteligentne i wydajne budownictwo, inteligentne i wydajne urządzenia, dematerializacja i cyfrowe usługi, wykorzystanie systemów kontroli i zarządzania wiedzą opartych na IT, inteligentniejszy przemysł dzięki lepszym prognozom zużycia energii, ulepszenie sieci energetycznej, zintegrowane odnawialne rozwiązania, lepszy transport publiczny i infrastruktura transportowa oraz efektywniejsza praca dzięki telekomunikacji i unikaniu podróży służbowych.

Większość firm nie ogarnia zrównoważonego rozwoju, podają badania.
Jak donosi GreenBiz, firmom daleko do poważnego traktowania zrównoważonego rozwoju, nie potrafią wykorzystać szans jakie ta koncepcja oferuje. Nowy raport Arthura D. Little zatytułowany „Sustainable Performance” dowodzi, że presja  ze strony prawa i konsumentów zmusiła korporacje w dziedzinie zrównoważonego rozwoju jedynie do sięgnięcia po powierzchowne środki. Siłą napędową motywującą korporacje do podjęcia tematu zrównoważonego rozwoju okazali się natomiast międzynarodowi inwestorzy. Według raportu, nawet nordyckie firmy – często postrzegane jako liderzy w kwestiach ekologicznych – nie potrafią skorzystać z szans jakie oferuje zrównoważony rozwój. Z drugiej strony firmy wymieniane na indeksach zrównoważonego rozwoju zwykły osiągać lepsze wyniki od swoich konkurentów, którzy w tych indeksach się nie pojawiają.

Zapewnić dostęp do podstawowych usług finansowych – wywiad z komisarzem McCreevy.

Dobrze działający rynek, z jasnymi zasadami i silną konkurencją są czynnikami, które mocno  wpływają na włączenie społeczne, pisze Charcie McCreevy, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług, w swoim artykule na eGov Monitor. Komisarz McCreevy podkreśla wagę finansowego i społecznego włączenia dla spójności społeczeństwa i wskazuje na rolę, jaką powinny na tym polu odgrywać wspólne działania sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji non-profit.

Bogaci wydają coraz więcej na ‘etyczne’ produkty.
Bogaci wydają coraz więcej pieniędzy na luksusowy styl życia, informuje Independent na podstawie ostatnich badań. Jednocześnie nowy indeks Centurion Luxury Living Index, który analizuje obecne i przyszłe koszyki dóbr najbogatszych klientów poszczególnych firm zidentyfikował nieoczekiwany trend: coraz więcej bogatych konsumentów odżegnuje się od aroganckiego materializmu korzystając skwapliwie z przyjemności świata natury.

Electrabel nabywa 100 % akcji firmy GREAT zajmującej się energią wiatrową.
Electrabel, część SUEZ Group, podpisała dokumenty dotyczące nabycia 100 % akcji firmy GREAT (General Renewable Energy and Technics), specjalizującej się w pozyskiwaniu energii z wiatru. GREAT posiada farmę wiatrową z ośmioma turbinami o całkowitej mocy 10.4 MW w mieście Fitou, we francuskim departamencie Aude.  Nabycie akcji potwierdza zaangażowanie grupy SUEZ w promocję odnawialnych źródeł energii: zakładają, iż do 2009 roku 18 % europejskiej zdolności wytwórczej będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych (wiatr, biomasa, energia wodna, słońce).

Krytyka importu wykwalifikowanych pracowników przez Zachód.
Jak podaje raport Times Online europejscy liderzy biznesu i akademicy zgromadzeni 5 czerwca na szczycie ekonomicznym w Monachium stwierdzili, że popyt na wykwalifikowaną siłę roboczą w dużych państwach Zachodu spowoduje powstawanie martwych stref i nierówności w regionach, z których będą rekrutowani tego typu pracownicy. Podczas szczytu zorganizowanego przez niemiecki think-tank CESifo liderzy biznesu dyskutowali nad potencjalnie negatywnym wpływem masowej migracji dla krajów otaczających Europę zachodnią. W ostatnich latach miliony mieszkańców wschodniej Europy wyemigrowało do bogatszych krajów w poszukiwaniu ofert pracy. Drenaż mózgów ograniczył rozwój ekonomiczny państw, z których pochodzili.

Tegoroczny Światowy Dzień Środowiska wezwaniem do zerwania z uzależnieniem od CO2.
5 czerwca ONZ namawiał świat, do zerwania z nawykiem produkowania dwutlenku węgla, twierdząc, że każdy musi działać na rzecz walki ze zmianą klimatu, informuje Reuters. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moon powiedział, że globalne ocieplenie stało się problemem definiującym naszą erę, który dotknie zarówno bogatych jak i biednych. Światowy Dzień Środowiska, zapoczątkowany w 1972 roku, jest głównym dniem ONZ poświęconym sygnalizowaniu o zielonych kwestiach o wymiarze globalnym, który ma za zadanie nadać problemom i rozwiązaniom ekologicznym ludzką twarz.

Brytyjczycy bardziej zieloni – ale jak głęboko sięgają zielone korzenie?
Według nowych badań przeprowadzonych przez firmę KPMG, Brytyjczycy w ciągu kilku ostatnich lat stali się zdecydowanie bardziej świadomi w sprawach związanych ze środowiskiem naturalnym. Kwestie środowiskowe postrzegają jako jeden z trzech największych globalnych problemów. Od kiedy rosnące ceny paliwa i pogarszające się warunki ekonomiczne umiejscowiły ‘zielone problemy” w centrum uwagi, czterech z  dziesięciu Brytyjczyków deklaruje gotowość ponoszenia większych wydatków za dobra i usługi przyjazne środowisku lub o niskim stopniu oddziaływania na środowisko. Z drugiej strony, podczas gdy zdecydowana większość ludzi zmieniła swoje środowiskowe przyzwyczajenia, wciąż pojawiają się sygnały, że wielu ludzi trwa przy starych nawykach, a bardziej fundamentalne zmiany w kwestii ekologicznej świadomości, jak pokazują badania, muszą jeszcze nastąpić.

tłum. Maria Kopińska