Czepczyński Family Foundation z nowymi celami

24 lipca 2019

Dotyczy firmy: ABC Czepczyński,

Czepczyński Family Foundation to organizacja społeczna, której celem jest zwiększanie dostępności do edukacji oraz stałe podnoszenie jej jakości. 15 lipca, wraz ze zmianą prezesa zarządu Czepczyński Family Foundation, Fundacja postawiła dla siebie nowe cele do realizacji. 

Członkami Fundacji są eksperci z takich dziedzin jak m.in.: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, filologia polska i angielska, oligofrenopedgaogika, terapia rozwojowa czy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Fundacja, kontynuując działania CSR, współpracować będzie z wieloma partnerami, wśród których są UNICEF Polska, Konfederacja Lewiatan, Rotary International, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Deloitte Polska, General Electric, Fundacja Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego czy Tarnowska Marka Talentu.

Cele działań Fundacji zostały oparte na dwóch kategoriach oddziaływań społecznych: edukacji oraz terapii. Poprzez projekty (takie jak np. projekt edukacji ekonomicznej uczniów ABC-Ekonomii) Fundacja planuje zmieniać oblicze działań edukacyjnych dostosowując je do realnych potrzeb uczniów. Edukację powinna kreować dziecięca ciekawość poznawcza, a ograniczać ją jedynie dziecięca wyobraźnia. Do celów statutowych Fundacji należy rozwój świadomości edukacyjnej, działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Oprócz działań mających na celu zmianę samej edukacji Fundacja chce zmieniać także środowisko funkcjonowania i rozwoju osób z niepełnosprawnościami. Dlatego za cel została obrana również likwidacja barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami oraz ich aktywizacja.

Obrane cele, ABC Czepczyński chce realizować poprzez prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, działalności edukacyjnej i badawczej, organizacji lekcji, warsztatów, szkoleń i konferencji oraz wspieranie instytucji oświatowych, edukacyjnych, kulturowych w narzędzia i materiały dotyczące edukacji i wychowania. Planowane jest również, poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych, zwiększanie zakresu działalności oraz tworzenie stałych i solidnych partnerstw.

– Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną, w przypadku jakichkolwiek pomysłów co do dalszej współpracy na gruncie szerzenia innowacyjnych narzędzi edukacyjnych oraz praktyk terapeutycznych. W przypadku jakichkolwiek pytań, pozostaję do dyspozycji i służę wszelką pomocą – zaprasza Damian Kupczyk, Prezes Czepczyński Family Foundation. 

Źródło: mat. pras.