Cykl otwartych webinarów Ligi Odpowiedzialnego Biznesu już za nami

25 czerwca 2021

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, ERGO Hestia,

Cele Zrównoważonego Rozwoju, zarządzanie różnorodnością i działania podejmowane przez firmy w czasie pandemii – tym tematom poświęcone były webinary zorganizowane w ramach tegorocznej edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. To skierowany do studentów i studentek program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pozwalający na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z CSR i zrównoważonym rozwojem.

W ramach pierwszego webinaru, który odbył się 10 czerwca, eksperci ERGO Hestii: Mario Zamarripa, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Dominika Kaliska – Główny Koordynator ds. Wsparcia Pracownika w COVID, opowiedzieli o tym, jak w pandemicznej rzeczywistości firmy podchodzą do realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Na drugim spotkaniu Patrycja Kamionek, menedżerka Forum Odpowiedzialnego Biznesu edukowała studentów i studentki z zakresu budowania włączających miejsc pracy. Przybliżyła kluczowe wyzwania społeczne i gospodarcze, na które odpowiedzią jest strategiczne zarządzanie różnorodnością.

W ramach ostatniego webinaru Agnieszka Michalik, ekspertka ds. CSR i zrównoważonego rozwoju w Banku BNP Paribas, zaprezentowała studentom i studentkom działania prowadzone przez bank na rzecz realizacji Agendy 2030, zawierającej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Studenci i studentki mogli dowiedzieć się, jak instytucja finansowa zarządza swoim wpływem na otoczenie i jak realizuje strategię CSR i zrównoważonego rozwoju.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu edukuje młodych ludzi od 2004 roku. Do tej pory, co roku zapraszaliśmy do programu 20 studentów i studentek, którzy zdobytą wiedzę w ramach LOB przekazywali dalej w swoim środowisku lokalnym. W tym roku postawiliśmy na całkowicie otwartą formułę i zaproszenie wszystkich zainteresowanych CSR i zrównoważonym rozwojem, w tym takimi tematami jak zarządzanie różnorodnością, Cele Zrównoważonego Rozwoju czy odpowiedzialność biznesu podczas pandemii. Cieszymy się, że studenci i studentki mieli możliwość czerpania wiedzy od naszych wieloletnich partnerów strategicznych: firmy ERGO Hestii oraz Banku BNP Paribas – mówi Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pandemia rzuciła nam wyzwania, z którymi wcześniej się nie mierzyliśmy. Najważniejsze było odnalezienie się z naszymi dotychczasowymi działaniami w nowej rzeczywistości. Pandemia odcisnęła wpływ niemal na każdym naszym działaniu z zakresu zrównoważonego rozwoju. Co ciekawe, nie mówimy tu tylko o wpływie negatywnym. Popularność niektórych programów znacznie w tym czasie wzrosła – mówi Mario Zamarripa, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w ERGO Hestii.

Dziękuję Forum Odpowiedzialnego Biznesu za wieloletnie promowanie CSR i zrównoważonego rozwoju wśród studentów. Jako Alumn Ligi Odpowiedzialnego Biznesu widzę w tym programie realne przyczynianie się do kształtowania kadry przyszłych „światozmieniaczy”, a co za tym idzie, do wpływania na stan CSR i zrównoważonego rozwoju oraz poziom realizacji Agendy 2030 w Polsce. Bardzo się cieszę, że mogłam podzielić się podejściem Banku BNP Paribas do wpływu na otoczenie i interesariuszy. Mam nadzieję, że zainspirowałam słuchaczy do podejmowania codziennych działań na rzecz realizacji globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) – dodaje Agnieszka Michalik, ekspertka ds. CSR i zrównoważonego rozwoju w Banku BNP Paribas.

Osoby, które nie miały możliwości wziąć udziału w spotkaniach online, zachęcamy do odsłuchania nagrań:

  1. „CSR w obliczu pandemii. Działania podejmowane przez firmy z zakresu zrównoważonego rozwoju w wyjątkowym czasie”. Prowadzący: Mario Zamarripa, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Dominika Kaliska – Główny Koordynator ds. Wsparcia Pracownika w COVID. Zobacz webinar>> 
  2. „Co wiesz o zarządzaniu różnorodnością?” Prowadząca: Patrycja Kamionek, Menedżerka Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zobacz webinar>>
  3.  „Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii i działaniach firmy”. Prowadząca: Agnieszka Michalik, ekspertka ds. CSR i zrównoważonego rozwoju w Banku BNP Paribas. Zobacz webinar>> 

***

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący od 2004 roku nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi.

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Partnerzy: ERGO Hestia, Bank BNP Paribas
Patroni medialni: dlastudenta.pl, ELSA Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), PRoto.pl